» 07.08.2017. Tõrva Veejõud OÜ on välja kuulutanud riigihanke eesmärgiga leida tööde teostaja töövõtu lepingus, mis hõlmab Tõrva linna Riiska piirkonna vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitust ja rekonstrueerimist.
» 07.08.2017. Tõrva Veejõud OÜ on välja kuulutanud riigihanke eesmärgiga leida FIDIC Insener ja omanikujärelevalve teostaja.
» 07.09.2012. Valga maakonna Veemajandusprojekti Tõrva linna kasutuseta puurkaevude likvideerimine ja Riiska veetöötlusjaama rekonstrueerimine.
» 17.09.2012. Valga maakonna Veemajandusprojekti Tõrva linna torustike hooldamise ja jääkmuda käitlemise seadmete soetamine.
» 24.04.2012 Tõrva linna tänavate teekatete taastamistööd ehitatud torustikulõikudes.
» 21.10.2011 Laiendatud omanikujärelevalve ja inseneri teenus.
» 08.11.2011 Tõrva linna tänavate teetööd projekti „Valga maakonna Veemajandusprojekt- Tõrva linn“ raames ehitatud torustikulõikudes.
» 11.10.2011 Tõrva linna Kaarlimäe puurkaevu puhastus- ja proovipumpamine.
» 21.09.2011 Valga maakonna Veemajandusprojekti Tõrva linna peatänavate teekatete taastamistööd.
» 09.09.2011 Valga maakonna Veemajandusprojekti Tõrva linna peatänavate teekatete taastamistööd
» 07.09.2011 Tõrva linna ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike ning -rajatiste ehitustööd. Tartu tänava vee- ja kanalisatsioonitorustikud. Täiendavad tööd 2.
» 18. August 2011. Valga maakonna Veemajandusprojekti Tõrva linna ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitorustike ehitatud torustikulõikude geodeetilised mõõdistustööd
» 4. August 2011. Valga maakonna Veemajandusprojekti Tõrva linna peatänavate ehitatud ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitorustike torustikulõikude lõpetamistööd
» 19. Juuli 2011. Tõrva linna ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike ning -rajatiste ehitustööd. Tartu tänava vee- ja kanalisatsioonitorustikud. Täiendavad tööd
» 6. Juuli 2011. Valga maakonna Veemajandusprojekti Tõrva linna reoveepuhastusjaama ehituse konserveerimistööd
» 14. Juuni 2011. Projektijuhi abistamine riigihangete läbiviimisel
» 9. Juuni 2011. Valga maakonna Veemajandusprojekti Tõrva linna veetöötlusjaama ehitustööd