07.09.2011 Tõrva linna ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike ning -rajatiste ehitustööd. Tartu tänava vee- ja kanalisatsioonitorustikud. Täiendavad tööd 2.

HANKETEADE

Seoses Valga maakonna Veemajandusprojektiga Tõrva linnas kuulutab OÜ Tõrva Veejõud välja lihtmenetlusega hanke „Tõrva linna ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike ning -rajatiste ehitustööd. Tartu tänava vee- ja kanalisatsioonitorustikud. Täiendavad tööd 2“. Kõikidel hankest osavõtta soovijatel palume saata taotlus hankedokumentide saamiseks e-posti aadressile rando@torva.ee, Rando Allilender. Hanke objektiks on Tartu tn survekanalisatsiooni PE De160 torustiku ehitus lõigus Ringi tn...Raba tn, sh survekatse. Tartu tn veetorustiku PE De110 ja survekanalisatsiooni PE De160 soojustamine EPS 120 h=100 plaatidega lõigus Ringi tn...Raba tn. Ringi tänava PE De63 torustiku väljavõtte ümberehitus ja soojustamine maanteekraavi osas, sh survekatse.. Pakkumusi saab esitada kuni 09.09.2011 kella 11.30.