14. Juuni 2011. Projektijuhi abistamine riigihangete läbiviimisel

14. Juuni 2011

 HANKETEADE

 Seoses Valga maakonna Veemajandusprojektiga Tõrva linnas kuulutab OÜ Tõrva Veejõud välja lihtmenetlusega hanke „Projektijuhi abistamine riigihangete läbiviimisel” teenuse osutaja leidmiseks. Kõikidel hankest osa võtta soovijatel palume saata taotlus hankedokumentide saamiseks Rando Allilenderile e-posti aadressil rando@torva.ee. Hanke objektiks on tööde, teenuste ja asjade ostmise hankedokumentide koostamine ja hangete läbiviimine. Pakkujal peab olema vastavate kogemustega projektijuht, keda abistavad teised vajalikud spetsialistid. Hankedokumendid saadetakse taotlejatele välja e-posti teel ja pakkumusi oodatakse 27.06.2011.a. Rando Allilender OÜ Tõrva Veejõud 53448790