19. Juuli 2011. Tõrva linna ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike ning -rajatiste ehitustööd. Tartu tänava vee- ja kanalisatsioonitorustikud. Täiendavad tööd

19. Juuli 2011

HANKETEADE

Seoses Valga maakonna Veemajandusprojektiga Tõrva linnas kuulutab OÜ Tõrva Veejõud välja lihtmenetlusega hanke „Tõrva linna  ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike ning -rajatiste ehitustööd. Tartu tänava vee- ja kanalisatsioonitorustikud. Täiendavad tööd“.
Kõikidel hankest osavõtta soovijatel palume saata taotlus hankedokumentide saamiseks e-posti aadressile rando@torva.ee, Rando Allilender.
Hanke objektiks on torustikkude väljaehitamine Tartu mnt rekonstrueerimistöödega piirnevate tänavate ülesfreesitud osades. Pakkumusi saab esitada kuni 22.07.2011 kella 11.30.