4. August 2011. Valga maakonna Veemajandusprojekti Tõrva linna peatänavate ehitatud ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitorustike torustikulõikude lõpetamistööd

4. August 2011

 HANKETEADE

Seoses Valga maakonna Veemajandusprojektiga Tõrva linnas kuulutab OÜ Tõrva Veejõud välja lihtmenetlusega hanke „Valga maakonna Veemajandusprojekti Tõrva linna peatänavate ehitatud ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitorustike torustikulõikude lõpetamistööd“. Kõikidel hankest osavõtta soovijatel palume saata taotlus hankedokumentide saamiseks e-posti aadressile rando@torva.ee, Rando Allilender, tel 53448790. Hanke objektiks on pooleliolevate torustikuehitustööde lõpetamine, torustike läbipesu ning kaameravaatluste, surveproovide ja veeanalüüside teostamine. Pakkumusi saab esitada kuni 12.08.2011 kella 10.00. Rando Allilender OÜ Tõrva Veejõud