6. Juuli 2011. Valga maakonna Veemajandusprojekti Tõrva linna reoveepuhastusjaama ehituse konserveerimistööd

6. Juuli 2011

 HANKETEADE

 Seoses Valga maakonna Veemajandusprojektiga Tõrva linnas kuulutab OÜ Tõrva Veejõud välja lihtmenetlusega hanke „Valga maakonna Veemajandusprojekti Tõrva linna reoveepuhastusjaama ehituse konserveerimistööd“. Kõikidel hankest osavõtta soovijatel palume saata taotlus hankedokumentide saamiseks e-posti aadressile rando@torva.ee, Rando Allilender. Hanke objektiks on poolelioleva reoveepuhasti ehituse konserveerimistööd. Pakkumusi saab esitada kuni 12.07.2011 kella 10.00.