18. August 2011. Valga maakonna Veemajandusprojekti Tõrva linna ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitorustike ehitatud torustikulõikude geodeetilised mõõdistustööd

18. August 2011

HANKETEADE

Seoses Valga maakonna Veemajandusprojektiga Tõrva linnas kuulutab OÜ Tõrva Veejõud välja lihtmenetlusega hanke „Valga maakonna Veemajandusprojekti Tõrva linna ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitorustike ehitatud torustikulõikude geodeetilised mõõdistustööd“. Hanke esemeks on Valga maakonna Veemajandusprojekti Tõrva linna ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitorustike ehitatud torustikulõikude ja reoveepuhasti territooriumi ehitusgeodeetilised mõõdistustööd ning teostusjooniste tegemine.  Kõikidel hankest osavõtta soovijatel palume saata taotlus hankedokumentide saamiseks e-posti aadressile rando@torva.ee, Rando Allilender. Pakkumusi saab esitada kuni 25.08.2011 kella 10.00.