OÜ Tõrva Veejõud lisateenuste hinnakiri seisuga 01.02.2014

TEENUS ÜHIK HIND KM 20% HIND KM-ga
1. Paakauto kasutamine  kord 20,00 € 4,00 € 24,00 €
2. Paakauto kasutamine tund 50,00 € 10,00 € 60,00 €
3. Paakauto kasutamisel väljaspool
    Tõrva linna lisandub transport km 0,65 € 0,13 € 0,78 €
4. Väljakutse tasu                                    kohalesõit    10,00 € 2,00 € 12,00 €
          
5. Vee ja kanalisatsiooniga
    seonduvad  tööd tund 20,00 € 4,00 € 24,00 €
6. Rasvapüüdurite puhastus kord 25,00 € 5,00 € 30,00 €
7. Veearvesti  vahetus  DN 15* tk 30,00 € 6,00 € 36,00 €
8. Veearvesti  vahetus  DN 25* tk 62,50 € 12,50 € 75,00 €
9. Näidu kontrollimise tasu (veearvesti
      näidu teatamata jätmisel)  kord 4,00 € 0,80 € 4,80 €
10.Kaevetööd miniekskavaatoriga tund 20,83 € 4,17 € 25,00 €
11. Autotreileri teenus                                tund 20,83 € 4,17 € 25,00 €
     + väljaspool Tõrvat lisandub                     km 0,60 € 0,12 € 0,72 €
12. Autotreileri üür  2,5T (E- kat. luba)     tund 10,00 € 2,00 € 12,00 €
13. Liitumispunktide ehitus ( vesi-kanal.)  kompl          ( Hinnapakkumise kalkulatsiooni alusel.)
      majaühendused
*- omaniku soovil
Ivo Solom
Tõrva Veejõud OÜ juhataja