OÜ Tõrva Veejõud lisateenuste hinnakiri seisuga 03.06.2019_UUS!

Kinnitatud juhatuse liikme 14.05.2019 otsusega nr 1-2/2019/5

TEENUS ÜHIK HIND KM 20% HIND KM-ga
1. Paakauto kasutamine  kord 25,00 € 5,00 € 30,00 €
2. Survepesuauto kasutamine tund 50,00 € 10,00 € 60,00 €
3. Paakauto kasutamisel väljaspool
    Tõrva linna, lisandub transport km 0,85 € 0,17 € 1,02 €
4. Väljakutse tasu                                    kohalesõit    10,00 € 2,00 € 12,00 €

5. Lisanduv transpordikulu teenuse osutamisel väljaspool Tõrva linna


km


0,85 €


0,17 €


1,02 €

6. Vee ja kanalisatsiooniga
    seonduvad  tööd tund 20,00 € 4,00 € 24,00 €
7. Rasvapüüdurite puhastus kord 75,00 € 15,00 € 90,00 €
8. Veearvesti  vahetus  DN 15* tk 30,00 € 6,00 € 36,00 €
9. Veearvesti  vahetus  DN 25* tk 62,50 € 12,50 € 75,00 €
10. Näidu kontrollimise tasu (veearvesti
      näidu teatamata jätmisel)  kord 4,00 € 0,80 € 4,80 €

11.  Veemõõturi plommimise tasu

kord

10,00 €

2,00 €

12,00 €

12. Kaevetööd miniekskavaatoriga

tund

25,00 €

5,00 €

30,00 €

13. John Deere kopp-laaduri teenustööd

tund

45,00 €

9,00 €

54,00 €

14. Autotreileri teenus
                               

tund

20,83 €

4,17 €

25,00 €
     + väljaspool Tõrvat lisandub                     km 0,60 € 0,12 € 0,72 €
15. Autotreileri üür  2,5T (E- kat. luba)     tund 10,00 € 2,00 € 12,00 €
16. Liitumispunktide ehitus ( vesi-kanal.)  kompl            ( Hinnapakkumise kalkulatsiooni alusel.)
      majaühendused
*- omaniku soovil