Veeteenuse hind piirkondade kaupa

1. Tõrva linn

Tulenevalt OÜ Tõrva Veejõud taotlusest ning Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 141 lg 1 ja Konkurentsiameti 10.12.2013 kooskõlastuse nr 9.1-3/13-019 alusel kehtestati OÜ Tõrva Veejõud nõukogu 19.12.2013 otsusega nr 7 alates 01. veebruarist 2014 järgmised vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad:

 

Hind

Käibemaks 20%

Hind koos käibemaksuga

Tasu võetud vee eest

1,42 €/m³

0,28 €/m³

1,70 €/m³

Tasu reovee ärajuhtimise eest

2,20 €/m³

0,44 €/m³

2,64 €/m³

Veeteenused kokku

3,62 €/m³

0,72 €/m³

4,34 €/m³

 

 

2. Helme piirkond

Tulenevalt Helme Teenus OÜ taotlusest ning Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 142 lõikest 2 ja § 14¹ lõikest 1, kooskõlastatult  Helme Vallavalitsuse 29.06.2016 korraldusega nr 83 kehtestati  alates 01.09 2016 järgmised vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad:

 

Hind

Käibemaks 20%

Hind koos käibemaksuga

Tasu võetud vee eest

1,15 €/m³

0,23 €/m³

1,38 €/m³

Tasu reovee ärajuhtimise eest

1,40 €/m³

0,28 €/m³

1,68 €/m³

Veeteenused kokku

2,55 €/m³

0,51 €/m³

3,06 €/m³

 

3. Hummuli piirkond

Tulenevalt OÜ Tõrva Veejõud taotlusest Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 142 lõike 2 alusel ja Tõrva Vallavalitsuse 31.10.2018 korraldusest nr 586 „Veeteenuse hinna kooskõlastamine“ kehtestati OÜ Tõrva Veejõud 08.11.2018 juhatuse otsusega nr 3 Hummuli piirkonnas alates 01.11.2018 järgmised vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad:

 

Hind

Käibemaks 20%

Hind koos käibemaksuga

Tasu võetud vee eest

1,00 €/m³

0,200 €/m³

1,200 €/m³

Tasu reovee ärajuhtimise eest

1,63 €/m³

0,326 €/m³

1,956 €/m³

Veeteenused kokku

2,63 €/m³

0,526 €/m³

3,156 €/m³

 

4. Põdrala piirkond

Tulenevalt OÜ Tõrva Veejõud taotlusest ja Põdrala Vallavalitsuse 25.11.2016 korraldusega nr 74 kooskõlastatult kehtestati Põdrala piirkonnas alates 01.01.2017 järgmised vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad:

 

Hind

Käibemaks 20%

Hind koos käibemaksuga

Tasu võetud vee eest

1,125 €/m³

0,225 €/m³

1,35 €/m³

Tasu reovee ärajuhtimise eest

1,27 €/m³

0,25 €/m³

1,52 €/m³

Veeteenused kokku

2,395 €/m³

0,475 €/m³

2,87 €/m³