Hüdroelektrijaam

OÜ Tõrva Veejõud hüdroelektrijaam asub Veski tn. 9 ruumides. Aastal 2002 puhastati ja remonditi vana vesiveski ruumid, turbiinikamber ja äravoolukanal. Aasta lõpuks paigaldati kaks kompaktturbiini koos automaatikaga. Hüdroelektrijaama "toidab" Tõrva Linnavalitsuse taga asuv Veskijärve pais, mis on Õhne jõe ülespaisutatud osa. Hüdroelektrijaam toodab hüdroenergiast elektrienergiat, mis müüakse elektrivõrku. Vooluveekogude seisundi parandamise projekti tegevuste tulemusena Tõrva linnas Õhne jõe paisjärv puhastati mudast, süvendati ning korrastati. Rajati ka kalapääs. Nende tööde teostamise ajal lasti veetase alla ning hüdroelektrijaama töö peatati. Täna toodab Tõrva hüdroelektrijaam jälle elektrienergiat.