LEPING 13.09.2011.a. nr 6-1.1/14

Valga maakonna Veemajandusprojekt – Tõrva linn, Tartu tänava vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd. Täiendavad tööd 2.

 

  • Tellija: Tõrva Veejõud OÜ

 

  • Töövõtja: AS Valmap Grupp, Reg.nr. 10251602

 

  • Leping täidetud ja lõpetatud 27. September 2011