LEPING 01.04.2009.a. nr 6-1.1/1

• Keskkonnamõjude hindamine Valga maakonna veemajandusprojektis 2003/EE16/P/PA/012 Töö nr VA9 toodud tegevuste kohta Tõrva linnas

• Tellija: Tõrva Linnahoolduse Asutus

• Töövõtja: MTÜ Liivimaa Arenduskeskus, Reg.nr. 80224725

• Leping täidetud ja lõpetatud