LEPING 02.06.2011.a. nr 6-1.1/11

Valga maakonna Veemajandusprojekt – Tõrva linn, Tartu tänava vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitusööd. Täiendavad tööd.

 

  • Tellija: Tõrva Veejõud OÜ

 

  • Töövõtja: Mihkel X OÜ, Reg.nr. 10087002

 

  • Leping täidetud ja lõpetatud 31. august 2011