LEPING 04.03.2013 nr 6-1.1/24

Tõrva linna torustike hooldamise ja jääkmuda käitlemise seadmete soetamine

Ostja: OÜ Tõrva Veejõud

Müüja: VOLVO ESTONIA OÜ, registreerimisnumbriga 10918874