LEPING 07.07.2011.a. nr 6-1.1/9

Valga maakonna veemajandusprojekti Tõrva linna veetöötlusjaama ehitustööd.

 

  • Tellija: Tõrva Veejõud OÜ

 

  • Töövõtja: Schöttli Keskkonnatehnika AS, Reg.nr. 10165908

 

  • Leping lõpetatud, lepingu lõpptähtaeg oli 30. detsember 2011