LEPING 13.09.2011.a. nr 6-1.1/15

Valga maakonna veemajandusprojekti Tõrva linna reoveepuhastusjaama projekteerimis-ehitustööd, Osa I Tehnoloogia Tööprojekti ost.

• Tellija: Tõrva Veejõud OÜ

• Töövõtja: Schöttli Keskkonnatehnika AS, registrikood 10165908

• Leping lõpetatud, lepingu lõpptähtaeg oli 21. november 2011