LEPING 13.09.2011.a. nr 6-1.1/16

Konsultatsioonileping veetöötlusjaama omanikujärelevalve tegemiseks.

 • Tellija: Tõrva Veejõud OÜ

 • Töövõtja: Wesico Project OÜ, Reg.nr. 10882277

 • Leping lõpetatud, lepingu lõpptähtaeg oli 30. jaanuar 2012