LEPING 10.06.2009.a. nr 6-1.1/2

 

  • Valga maakonna Veemajandusprojekt – Tõrva linn, projekteerimis-ehitusööde (kollane FIDIC) hankedokumentide koostamine

 

  • Tellija: Tõrva Linnahoolduse Asutus

 

  • Töövõtja: AS Infragate Eesti, Reg.nr. 10845129

 

  • Leping täidetud ja lõpetatud