LEPING 23.08.2011.a. nr 6-1.1/12

Valga maakonna Veemajandusprojekti Tõrva linna peatänavate ehitatud ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitorustike torustikulõikude lõpetamistööd.

 

  • Tellija: Tõrva Veejõud OÜ

 

  • Töövõtja: AS Valmap Grupp, Reg.nr. 10251602

 

  • Leping täidetud ja lõpetatud 31. oktoober 2011