LEPING 25.02.2010.a. nr 6-1.1/4

 

  • Valga maakonna Veemajandusprojekt – Tõrva linn, reoveepuhastusjaama projekteerimis-ehitusööd (kollane FIDIC)

 

  • Tellija: Tõrva Linnahoolduse Asutus

 

  • Töövõtja: Konsortsium Water Ser Ehitusjuhtimine OÜ, Reg.nr. 11024089; Water Ser SIA, Reg.nr. LV40003552846; Schöttli Keskkonnatehnika AS, Reg.nr. 10165908

 

  • Leping lõpetatud töövõtja lepingurikkumise tõttu 29.06.2011 seisuga.