LEPING 25.02.2010.a. nr 6-1.1/5

 

  • Valga maakonna Veemajandusprojekt – Tõrva linn, vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimis-ehitustööd (kollane FIDIC)

 

  • Tellija: Tõrva Linnahoolduse Asutus

 

  • Töövõtja: AS K&H, Reg.nr. 10241710

 

  • Leping lõpetatud töövõtja lepingurikkumise tõttu 01.06.2011 seisuga.