LEPING 25.10.2011.a. nr 6-1.1/17

Töövõtuleping: Kaarlimäe puurkaevu puhastus- ja proovipumpamine.

 

  • Tellija: Tõrva Veejõud OÜ

 

  • Töövõtja: BalRock OÜ, Reg. nr 10782297

 

  • Leping lõpetatud, lepingu lõpptähtaeg oli 15. detsember  2011