LEPING 29.03.2010.a. nr 6-1.1/6

 

  • Valga maakonna Veemajandusprojekt – Tõrva linn, veetöötlusjaama projekteerimis-ehitusööd (kollane FIDIC)

 

  • Tellija: Tõrva Linnahoolduse Asutus

 

  • Töövõtja: AS K&H, Reg.nr. 10241710

 

  • Leping lõpetatud töövõtja lepingurikkumise tõttu 26.05.2011