LEPING 29.08.2011.a. nr 6-1.1/13

Valga maakonna Veemajandusprojekti Tõrva linna ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitorustike ehitatud torustikulõikude geodeetilised mõõdistustööd.

  • Tellija: Tõrva Veejõud OÜ

  • Töövõtja: Reaalprojekt OÜ, Reg.nr. 10765904

  • Leping täidetud ja lõpetatud 28. oktoober 2011