LEPING 04.03.2013 nr 6-1.1/23

Tõrva linna torustike hooldamise ja jääkmuda käitlemise seadmete soetamine.

Ostja: OÜ Tõrva Veejõud

Müüja: MECRO AS, registreerimisnumbriga 10165452