LEPING 19.09.2012 nr 6-1.1/21

Valga maakonna Veemajandusprojekti Tõrva linna reoveepuhastusjaama projekteerimis- ja ehitustööd.

Tellija: OÜ Tõrva Veejõud

Töövõtja: AKTSIASELTS SCHÖTTLI KESKKONNATEHNIKA (äriregistri kood 10165908)