LEPING 17.10.2012 nr 6-1.1/22

Valga maakonna Veemajandusprojekti Tõrva linna ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitorustike projekteerimis- ja ehitustööd.

Tellija: OÜ Tõrva Veejõud

Töövõtja: AS Merko Infra (äriregistri kood 11767130) ja AS Merko Ehitus Eesti (äriregistri kood 12203636).

Lepingu tähtaeg: oktoober 2013.