LEPING 13.07.2011.a. nr 6-1.1/10

Valga maakonna veemajandusprojekti Tõrva linna reoveepuhastusjaama konserveerimise ehitustööd.

 

  • Tellija: Tõrva Veejõud OÜ

 

  • Töövõtja: AS Sa.Met, Reg.nr. 10321395

 

  • Leping täidetud ja lõpetatud 31. august 2011