Veetöötlusjaam

Veetöötlusjaama ehitustööd on lõpetatud ning objekt on üle antud. Jaanuari algusest 2012 on OÜ Tõrva Veejõud vee klientidel torustikes puhastatud joogivesi. Puurkaevust pumbatav vesi läbib kõigepealt eelpuhastuse mangaani- ja rauaeraldusfiltrites, kus toorveele õhu juurde lisamisel muutub kahevalentne raud ja mangaan kolmevalentseks ning sadestub läbi filtrite välja. Samuti väheneb ka väävlite sisaldus. Seejärel osa veest, mis on eelpuhastusest tulnud, läbib pöördosmoosi süsteemi, kus vee molekulid demineraliseeritakse ning läbi poolläbipaistvate membraanide eraldatakse 97% sooladest, samas ka vesi pehmeneb ning väheneb fluoriidide sisaldus. Läbi pöördosmoosisüsteemi käinud vesi segatakse eelpuhastusest läbi käinud veega ning pumbatakse ühte kahest 100 m3 suurusesse mahutisse, kust edasi II astme pumbad pumpavad vee tarbijate torustikesse. Veetöötluse tulemusena väheneb Maast pumbatava vee raua, mangaani, väävli, fluoriidide ja soolade sisaldus. Puhas vesi on lõhnatu, värvitu ja maitsetu. Samas peab joogivees soolade sisaldus olema optimaalne, sest vesi on väga hea lahusti ning kui vees soolasid ei sisaldu, siis seda juues hakkab vesi kehas olevaid soolasid lahustama ja need juhitakse kehast välja. Kuna enamasti on maa seest pumbatavas vees just liiga palju rauda, mangaani, mõnel pool väävlit ja fluoriide ning soolasid, siis tuleb nende sisaldust vees vähendada, et veel ei oleks juures ebameeldivat lõhna ning et ta ei kahjustaks majapidamismasinaid.

Tihtipeale tahavad kliendid teada ka vee kareduse kohta. Kui puurkaevu vee karedus Kaarlimäel on 3,2 mg-ekv/l (mõõdukalt kare), siis peale vee töötlemist, tarbijate torustikku siseneva vee karedus on viimaste veeproovide järgi 2,1 mg-ekv/l, mis on nõrgalt kare vesi.

Veetöötlusjaam on varustatud diiselgeneraatoriga, mis tagab klientidele ka voolukatkestuste puhul veevarustuse.