Hanketeade: Pokardi piirkonna Tõrva linna ühisveevärgi ja –kanalisatsioonivõrguga ühendamise omanikujärelevalve

07.07.2020

Lp pakkuja!

OÜ Tõrva Veejõud kutsub Teid osalema hankes Pokardi piirkonna Tõrva linna ühisveevärgi ja –kanalisatsioonivõrguga ühendamise omanikujärelevalve”.

Ehitustööde omanikujärelevalveteenuste hanke tulemusena soovime leida lepingulise koostööpartneri, kes oma kompetentsuse ja kogemusega aitaks meil realiseerida püstitatud eesmärgid, täita õigusaktidest tulenevaid ehituse tellija kohustusi ja kaitsta hankija huve parimal moel.

Omanikujärelevalve teostamisel lähtutakse Majandus- ja taristuministri 02.07.2015 määrusest nr 80 „Omanikujärelevalve tegemise kord“ ning Keskkond & Partnerid OÜ poolt koostatud põhiprojektist nr 024/2020, allalaetav järgmiselt lingilt:
https://www.dropbox.com/sh/8d12qa5klsgx1dm/AABI7B5N0U7Rt0cTgO6JWlbUa?dl=0

ning alljärgnevatest hankedokumentidest:


Ootame pakkumusi hiljemalt
 13. juulil 2020 kell 10.00 e-posti aadressile veejoud@torva.ee .

Täiendav info: Ivo Solom, tel 564 0334, e-post: ivo@torva.ee .