Hanketeade: Pokardi piirkonna ÜVK ühendamine Tõrva linnaga

06.03.2020

Lp pakkuja!

OÜ Tõrva Veejõud kutsub osalema hankes „Pokardi piirkonna ja Tõrva linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ühendamise projekteerimine“ ja soovib pakkumust Pokardi piirkonna ja Tõrva linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ühendamise projekteerimiseks kinnisel meetodil liitumispunktiga, mis asub Tõrva linna Oru tänaval.

Hanketeatele on lisatud skännitud joonised olemasolevast olukorrast ning soovitud torustiku trajektoorist.

Ootame pakkumust hiljemalt 12. märtsil 2020 kell 15.00 e-posti aadressile veejoud@torva.ee .

Lisa 1 Pokardi asendiplaan
Lisa 2 Pokardi hetkeolukord 

Lisa 3 Tõrva liitumispunkt

Täiendav info: Ivo Solom, tel 564 0334, e-post: ivo@torva.ee .