Leebiku ja Riidaja piirkonnas paigaldati kaugloetavad veearvestid märtsis 2020

Kui kliendi veemõõdusõlme on paigaldatud kaugloetav veearvesti, ei ole kliendil endal enam vajadust näite vee-ettevõttele teatada. Meie töötaja sõidab autoga mööda tänavaid ning seade loeb majadest möödudes veearvesti näidud.

Ükskõik kuidas ja millal vee-ettevõtja kuu alguses neid näite ka ei loe, loetakse veemõõtja mälust ikkagi täpselt kuuvahetusel fikseeritud näit.


Millised on kaugloetavate veearvestite eelised mehaaniliste ees?

  • Enam ei pea kliendid meeles pidama, et igal kuuvahetusel tuleb lugeda ja teatada vee-ettevõttele oma veearvesti näit. Peale uue veearvesti paigaldust,  loeb näidud vee-ettevõte ise.
  • Suurem vastupidavus. Kuna veearvestis puuduvad mehaanilised osad, ei ole ka neil võimalikke kulumise ega mõõtemehhanismi  vigastamise probleeme.
  • Täpsus ja kompaktsus. Mehhaanilisi veearvesteid tuli täpse näidu saamiseks paigaldada kindlasse asendisse ning veearvesti ees ja taga pidid olema kindla pikkusega sirged torulõigud. Seetõttu  ei  saanud veemõõdusõlme ehitada väga kompaktsena ning tihti  oli ka näite ebamugav lugeda. Kaugloetavad veearvestid on juba  ise  klass täpsemad ja  neid võib paigaldada mistahes asendisse ning  mistahes nurga alla. Samuti ei pea nende ees ega taga olema sirgeid torulõike.
  • Veearvesti ekraanil kuvatakse mitmeid hoiatusi, mis informeerivad võimalikust veeavariist hoone veetorustikus. Need aitavad hoolsal peremehel oma veevärki paremini silmas pidada ning vältida liigseid kulusid.

Kas kaugloetav veemõõtja on inimesele kahjulik?

Kamstrup, kui ka kõik teised analoogset veearvestite andmeedastusmoodust kasutavad tootjad, peavad oma tooteid testima vastavalt Euroopa Liidus kehtivatele normidele. Juhul, kui nende poolt tarnitavate veearvestite info edastamise raadiolained ei vasta etteantud ja kokkulepitud standarditele, ei tohi neid Euroopa Liidus müüa. Veearvesti Multical 21 ja flow IQ 3100 raadioside on heaks kiidetud vastavalt dokumendile – R&TTE 1999/5/EC – http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0005&from=en

Veearvestid kasutavad andmete edastamiseks raadiolainepikkust 868-870 MHz. 800-900 MHz sagedusalas toimib ka meie igapäevases elus möödapääsmatu:  GSM side, 2G – 900 ja 1800 MHz, 3G – 900 ja 2100 MHz ning 4G – 800, 1800 ja 2600 MHz.

Meid ümbritsev elukeskkond koosneb paljudest kiirgusallikatest. Allpool võrdluseks mõnede meie igapäevases elus kasutuses olevate elektroonsete seadmete väljundvõimsused.

100 kW                                 –              Tüüpilise 50 km levikualaga FM ringhäälingu saatejaama efektiivne kiirgusvõimsus

1 kW = 1 000 W                  –              Tüüpiline mikrolaineahju kiiratud RF-võimsus. Maksimaalne lubatud amatöörraadiojaama väljundvõimsus Eestis

2 W                                        –              UMTS/3G maksimaalne väljundvõimsus mobiiltelefonides (esimese võimsusklassi telefonid)

200-500 mW                                –              Tavaline mobiiltelefoni saatevõimsus

100 mW                                –              Bluetooth klass I väljundvõimsus

32 mW                                  –              Tavaline traadita kohtvõrgu saatevõimsus sülearvutites

Erinevate internetist saada olevate wifi ruuterite väljundvõimsus võib küündida kuni 600 mW.

Andmeid edastades on kaugloetava veearvesti  väljundvõimsus  10- 25 mW.

Seega on mobiiltelefoni kiirgusvõimsus suurem  kaugloetava veearvesti omast kuni 50 korda!  

Seejuures sõltub kiirgusvõimsuse mõju meile  ka sellest kui lähedal on kiirgusallikas meie kehale. Telefon on meil taskus, aga veearvesti kusagil kõrvalruumis mitme seina taga. Seega on see vahe veel suurem.

Loe veel fakte kauglugemise mõju kohta inimesele siit.