Info seisuga 12.05.2010

Veemajandusprojekti veerg

 

Esmalt annan ülevaate toimuvast. Maikuuga lõpetatakse projekteerimise välitööd. Sellega on teostatud geodeetilised mõõdistamised ja määratud kinnistute liitumispunktide asukohad. Nii nagu oli juttu eelmisel korral, peavad liitumispunktide asukohad olema kooskõlastatud kinnistu omanikuga. Nende andmete alusel hakatakse koostama torustike eelprojekti.

 

Kogu eelprojekti koostamiseks ettevalmistatud materjali kontrollivad üle meie poolt palgatud järelevalvespetsialistid. Eelprojekti koostamisel määratakse vee- ja kanalisatsioonitorustike asukohad ning kanalisatsioonitorustike sügavused. Selguvad kinnistute liitumispunktide võimalikud maksimaalsed sügavused. Minimaalne sügavus on määratud hankelepingus projekteerimisnormiga 1,2 m toru peal. Veetorustiku sügavus on kõikjal 1,8 m. Kui eelprojekteerimise käigus tekib vajadus liitumispunktide asukohtade muutmiseks, siis võetakse kinnistu omanikuga uuesti ühendust.

 

Torustike ehitustöödega alustatakse juulis. Esimeses järjekorras on Tartu mnt, Pikk tänav ning Veski ja Kaarlimäe tänavad. Tööd on jaotatud mitmeks piirkonnaks ja toimuvad paralleelselt.

 

Kui linnakodanikud põhiliselt keskenduvad oma kinnistu küsimuste lahendamisele, siis tahaksin omalt poolt lisada täna toimuvate tegevuste ritta ka uue reoveepuhastusjaama ja uue veetöötlusjaama projekteerimistööde alustamise. Uus reoveepuhastusjaam ehitatakse Tartu maanteele linnast välja, vasakut kätt võsa vahele. Jaama käikuandmise tähtaeg on järgmise aasta sügisel. Uus veetöötlusjaam ehitatakse senise Kaarlimäe puurkaevpumpla asemele. Jaama käikuandmise tähtaeg on järgmise aasta kevadel.

 

Nüüd veidi ka eelmisel korral alustatud liitumiste teemast. On siiski selgunud, et on olemas kunagi kehtestatud eeskiri, mis on aga aegunud ja vajab uue projekti käivitudes uuendamist. Tänase korra järgi on liitumistasud veele 2000 krooni ja kanalisatsioonile 2000 krooni. Tõrva Linnahoolduse Asutus on teinud Tõrva Linnavolikogule ettepaneku arutada ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni liitumise eeskirja ja kasutamise eeskirja. Otsustama peab volikogu. Samas ei ole selle otsuse tegemisega vaja kiirustada, sest reaalseks ühiskanalisatsiooni kasutamiseks tekib võimalus alles peale uue reoveepuhastusjaama valmimist järgmise aasta sügisel. Ühisveevärgi kasutamine muutub võimalikuks pisut varem, sõltuvalt magistraaltorustike valmimisest. Linnakodanikud, kes ei taha asja jätta viimasele minutile, võivad juba täna täita ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise avalduse, mille leiab meie interneti kodulehelt.

 

Kodanikud, kes on oma liitumispunktid paika saanud ja ootavad pingsalt edasisi toiminguid, võtke kätte fotoaparaadid ja pildistage üles kogu oma õu, eriti need kohad kuhu said märgitud liitumispunktid. Kui teil on olemas fotod ehituseelsest olukorrast, siis on peale kaevetöid hea nõuda ehitajalt taastamist. Kui teie maja on kohe tänava servas või on muidu pisut vananenud konstruktsiooniga, siis vaadake üle, kas on kuskil pragusid ja kui algavad ehitustööd, siis räägime sellest edasi. Samuti vaadake üle oma aiapostid ja kõnniteeplaadid.

 

 

Tõrva Linnahoolduse Asutus

Projektijuht

Harri Vihalemm

5026286

harri@korbovek.ee