Info seisuga 12.08.2010

Veemajandusprojekti veerg

 

11. augustiks 2010 olid projekteerimistööd Pika, Kitse ja Välja tänavatel jõudnud sellisesse seisu, et Tõrva Linnavalitsus sai väljastada ehitusloa vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks. Kuid sellega ei ole veel ehitustööd alanud. Kuna ehitustöödega kaasneb tänavate sulgemine ja tänavate üleskaevamine, siis peab veel lisaks üldisele ehitusloale olema ehitustööde teostaja ja linnavalitsuse vahel vormistatud igale tänavale eraldi sulgemise ja kaevetööde teostamise luba. Sellel loal on ära määratud ajavahemik, millal on nimetatud tänav liikluseks suletud ja mis ajaks peab olema tänav jälle avatud. Teekatte lõplik taastamine võib toimuda hiljem. Enne kaevetööde alustamist informeeritakse ehitustööde teostaja poolt ka kõiki tänava elanikke, selle kohta riputatakse sedel teie väravale või pannakse postkasti. Sedelil on märgitud ajavahemik, millal on tänav liikluseks suletud ja kontaktisik, kelle poole küsimustega pöörduda. Tänav ei ole kogu ehitustööde ajal täielikult suletud ning elanike juurdepääs oma kodudele peab olema tagatud. Tagatud ei pea olema raskeveokite juurdepääs ja parem on mitte planeerida selleks ajavahemikuks puude vedu, kolimist või ehitusmaterjalide toomist.

 

Aga nüüd kui ehitustegevus on juba nii lähedal, tuletan meelde juba maikuu lehes ilmunud soovitust, et pildistage üles oma ilus aed, õuevärav ja jalgtee. Olulised on just tänavapoolne osa ja tänav teie maja läheduses, teekatte olukord ja teeservad ning muru, mida olete harjunud niitma. Tehke seda kindlasti enne, kui puudelt langevad lehed või kui lumi maha sajab. Täna on raske ette kujutada, kui palju võib muutuda olukord tänaval, kui seal on toimunud torustike ehitustööd 2 kuni 4 meetri sügavuse kaevikuga ja kui seal on tegutsenud rasked ekskavaatorid ja kallurid.

 

Kohe kindlasti tekib nüüd küsimus, millal ehitada valmis oma torustik. Kui tänaval tegutsevad suured masinad ja paigaldatakse torustikud ning tuuakse otsad teie liitumispunktidesse, siis miks mitte ehitada kohe valmis ka kinnistusisene torustik. Minu isiklik seisukoht ja seda toetab ka meie linnavalitsus, on selline, et lubada samaaegselt tänavatorustikega valmis ehitada ka kinnistusisene torustik. Sellisel juhul oleks üks kaevamine ja üks taastamine ning asi korras.

Lepingus ehitajaga on tingimus, et kui keegi hakkab torustikku kasutama enne, kui ehitaja on selle üle andnud, siis me peame kogu torustiku ehitajalt tingimusteta vastu võtma ja me ei saa temalt nõuda vastutust. Eelkõige puudutab see kanalisatsiooni. See on suur risk ja eeldab usaldust. Kaevamistöid me teil keelata ei saa, aga omavoliliselt torustikke ühendada ja kasutama hakata ei ole lubatud.

 

Kinnistusisese torustiku ehitustööde tehnilised nõuded aga ei sõltu sellest, millal torustik ehitatakse. Tõrva Linnahoolduse Asutus esitab liitumislepingu eeltingimusteks järgmised nõuded: torustik liitumispunktist kuni majani tuleb ette näidata täies pikkuses lahtises kaevikus enne kaeviku kinniajamist, avatud kaevikust peavad olema tehtud fotod, millel on näha kogu torustik ja kõik sõlmed ning fotodel peavad olema näha konkreetse kinnistuga vaadet siduvad elemendid. Torustiku kohta peab olema teostusjoonis. Torustike ehitustööd ja kasutatavad materjalid peavad vastama Eesti Vabariigi standarditele.

 

 

Tõrva Linnahoolduse Asutus

Projektijuht

Harri Vihalemm

5026286

harri@korbovek.ee