Info seisuga 12.10.2010

Veemajandusprojekti veerg

 

Minu käest küsitakse, et miks ehitustööd toimuvad nii aeglaselt - augusti lõpus alustatud tööd Kitse tänaval ei ole veel lõpetatud oktoobri alguseks ja teistel tänavatel ei toimu midagi. Kahjuks puuduvad lepingus otsesed hoovad ehitaja tagant sundimiseks, tööde lõpptähtaeg on alles järgmise aasta sügis. Ehitaja sõnul ei ole põhjust karta, et tööd tegemata jääksid. Hetkel on küll tööjõust puudus, aga see lahendatakse. 5. oktoobril alustati ehitustöödega Kalda tänaval ning käesoleva artikli ilmumise ajaks peaks käima ehitustööd juba ka Pikal tänaval. Kodanikud, kes külastavad meie interneti kodulehekülge, teavad, et seal ilmub iganädalaselt värskendatud informatsioon ehitustööde toimumise kohta tänavalõikude kaupa.

 

Nüüd, kui ehitustööd jõuavad reaalselt inimeste aia taha, mõeldakse üha konkreetsemalt oma liitumistorustike ehitamise peale ja mitmetel kinnistutel on elanikel tekkinud soov muuta oma kooskõlastusringil kokkulepitud liitumispunktide asukohta. Vastasin sellele küsimusele oma juunikuu artiklis, et lõpliku veendumiseni peab jõudma siis, kui ehitutöödele eelnevalt märgitakse maha trass ja teie liitumispunktide tulevast asukohta hakkab tähistama geodeedi poolt maasse pistetud otsast punaseks värvitud puutikk. See on reaalne koht looduses, milleni ehitatakse teie liitumistorustik ja milleni tuleb teil endil vastu ehitada maja poolt liitumistorustik. Tuleb ehitada kanalisatsioonitoru ja veetoru.

 

Kui te soovite liitumispunkte lihtsalt nihutada piki tänavat, et näiteks viia ühisesse kaevikusse kokku kanalisatsioon ja vesi ning see on tehniliselt lahendatav ilma ehitajapoolseid lisakulutusi tegemata, siis piisab ehitajaga kokkuleppest ja ehituspäevikusse märkme tegemisest. Kui te olete oma muudatuse sooviga hiljaks jäänud ja ehitaja on juba teie juures tänavatorustikega nii kaugel, et ta peab teie muudatuse teostamiseks tegema lisakulutusi, siis meie aidata ei saa. Kui on aga selline lugu, et te elate ristmikul ja te ei taha üldse liituda sellelt tänavalt, kuhu esialgu liitumine sai projekteeritud, sest mõistlik on liituda teiselt tänavalt, siis peate tulema Tõrva Linnahoolduse Asutusse ja oma esialgse kooskõlastuse ära muutma. Seda peab tegema enne, kui ehitaja on jõudnud ehitustöödega teie tänavale, sest vastasel juhul võib olla ta juba teinud kulutusi teile projekteeritud liitumispunktide väljaehitamiseks.

 

Nüüd tahan kirjutada veel sellest, et kodanikud, kes hoolega ehitavad välja oma liitumistorustikke nagu ma ise soovitasin, on hakanud tekitama meile probleeme. On selgunud, et meie usaldust kasutatakse kohusetundetult. Kohe peale torustike ühendamist võetakse torustikud ka kasutusele. Seda ei tohi teha! Veetorustike puhul peab enne olema kindlasti teostatud torustike läbipesu, võetud veeproovid ja tehtud veeanalüüsid. Ehitustööde käigus torustikku sattunud pinnas ja torustikes seisnud vesi on ohtlikud tervisele. Kanalisatsiooni kasutusele võtmine toob aga meile kaasa täiendava saastetasu maksmise, sest kõik jookseb enne uue reoveepuhasti valmimist vanadesse biotiikidesse, mis sisuliselt tähendab, et otse Õhne jõkke. Ärge võtke torustikke omavoliliselt kasutusele, tulge küsige enne järele. Tõrva Linnahoolduse Ametis on väga sõbralikud inimesed.

 

Tõrva Linnahoolduse Asutus

Projektijuht

Harri Vihalemm

5026286

harri@korbovek.ee