Info seisuga 12.12.2011

Tõrva linna Veemajandusprojekti areng on jõudnud n.ö. II etapi algusesse. Esimese etapi tööd, mis pooleli jäid, on kõik fikseeritud, üles mõõdistatud ning joonistele kantud. Torustikud, mille ehitus jäi pooleli, on osaliselt lõpetatud ning mõnedes tänavates saab ka torustikku kasutada. Kuna tööd jäid pooleli, siis liitsime kõik esimesest etapist välja jäänud tööd teise etapiga. Teise etapi alguseks nimetan ma hetkeseisu sellepärast, et hetkel on lõppenud kõik esimese etapi hankelepingud (v.a. veetöötlusjaama ehitus ja omanikujärelevalve veetöötlusjaama ehitusele). Teise etapi algus on ka käimasoleva laiendatud omanikujärelevalve hange. Sellest hankest tuleneva lepinguga saavad alguse ka kõik ülejäänud läbiviidavad hanked. Käimasoleva hanke seisust on hetkel tehtud mitmeid otsuseid. Peale hanke avamist hindas hankekomisjon pakkujate kvalifitseerimisnõuete täitmist vastavalt hanketeatele. Kas on esitatud kõik nõutavad dokumendid ning kas pakkujad vastavad kvalifikatsioonile, mis on hanketeates nõutud. Peale kvalifikatsiooni hindamist asusime hindama pakkumuste sisu. Peale pakkumuste sisu hindamist tuli pakkumused tunnistada vastavaks või mittevastavaks ning seejärel tunnistada edukas pakkuja. Antud hetkeks on hindamiskomisjon läbi viinud kogu hindamisprotseduuri ning edukas pakkuja on välja käidud. Kõik otsused on tehtud peale väga põhjalikku tööd ning otsuste tegemisel pöördusime ka rahandusministeeriumi juures oleva riigihangete osakonna poole, et olla endas kindlad. Kui pakkumuses esineb kõrvaldamise alus, siis tuleb pakkuja kõrvaldada, olgugi, et n.ö. viga võib olla pealtnäha väike ning pakkumus odavam kui konkurendi oma. Projekti käigus hakatakse kindlasti ka auditeerima, kus siis vaadatakse läbi kõik tehtud otsused ja nende otsuste tegemise alused. Kui tagantjärgi selgub, et Hankija on eksinud, siis sellele järgneb ka karistus. Seepärast olemegi antud hanget äärmiselt põhjalikult hinnanud ja otsused kindlameelest teinud. Peale Hankija otsust edukast pakkujast on vaja enne lepingusse minekut 14 päeva oodata. See on nn. vaidluste esitamise aeg. Antud hankes sai edukas pakkuja välja kuulutatud 05.12.2011. Kui 14 päeva möödub ning ükski hankemenetluses osaleja vaidlustuskomisjoni poole ei pöördu, siis võime enne jõule sõlmida ka lepingu uue Inseneriga, kes hakkab läbiviidavate hangete hankedokumente koostama ning hankeid läbi viima ja ehitushangetele ka järelevalvet teostama. Vaidlustuse suur miinus on see, et kulub aeg ning ei saa sõlmida lepingut. Kuna aga kõikidel hankes osalejatel on õigus Hankija otsused vaidlustada, siis paraku juhtub nii, et hankest kõrvaldatud pakkuja seda ka teinekord teeb. Kui vaidlustus esitatakse, siis vaidlustuskomisjon kas hakkab seda menetlema või mitte. Kui vaidlustuskomisjon võtab vaide menetlusse, siis toimub vaidlustusmenetlus ning seejärel peale vaidlustuskomisjoni tehtud otsust tuleb uuesti 7 päeva oodata, enne kui lepingut võib sõlmida. Samuti peab 7 päeva ootama ka juhul, kui vaidlustuskomisjon ei võta vaiet menetlusse. Oma järgmises veerus saan kindlasti kirjutada ka antud hankes toimunud lõpplahendustest. Siis peaks igal juhul olema leping sõlmitud ning hangete ettevalmistused täie hooga käima.

Hetkel käivast veetöötlusjaama ehitusest rääkides võime öelda, et ehitus kulgeb ning valmis ta ka saab. Kas ehitaja jõuab valmis tähtaegselt või läheb nädal-paar üle tähtaja, see sõltub ainult ehitajast endast. Hetkeseisuga võib öelda, et ajagraafikust on nädalane mahajäävus. Kui rakendada lisajõudusid, siis peaks  ka tähtaja sisse ära mahtuma. Kaarlimäe puurkaevu puhastus- ja proovipumpamine on teostatud ning käivad veel hoonesisese torustiku ehitustööd ning elektritööd. Samuti on plaanis läbi viia rida katsetusi. Kui veetöötlusjaam valmib, siis peaks inimestel veevarustus säilima ka voolukatkestuse korral. Antud olukorras hakkab tööle diiselgeneraator, mis on võimeline elektrienergiaga varustama veetöötlus-süsteemi.

Rando Allilender

OÜ Tõrva Veejõud

Projektijuht

53448790

rando@torva.ee