Info seisuga 13.02.2012

Käimasoleva Laiendatud omanikujärelevalve ja Inseneri teenuse hanke saatus selgub õige pea. Vaidluse kohtuistung toimub 20. veebruaril 2012. Kui kohtuotsus on jõustunud ning keegi osapooltest edasi ei kaeba, siis saame peale kahe nädala möödumist sõlmida lepingu ja hakata edasi tegelema hankedokumentide ettevalmistamisega ja hangete läbiviimisega. Tähtis on, et saaks võimalikult kiiresti torustike ja reoveepuhasti hanke käima. Torustike hanke osas on valmis hulganisti tööprojekte, mis võimaldavad peale lepingu sõlmimist ka kohe ehitama hakata, arvestada tuleb kaevude valmistamise ajaga. Samuti koheselt kui võimalik, tuleb alustada teekatete taastamisega nendel tänavatel, kuhu torustik on juba rajatud. Seega on meie jaoks ülitähtis võimalikult kiiresti ehitajaga lepingusse minna. Kuna aga laiendatud omanikujärelevalve ja inseneri teenuse hange on oodatust tunduvalt kauem veninud, siis on hetkel kehtiva rahastusotsuse järgi meie projekti lõpptähtajaks valmimine ohus. Selleks oleme esitanud ka Keskkonnainvesteeringute Keskusele taotluse projekti lõpptähtaja pikendamiseks. Seega võib praegu juba üsna kindlat väita, et 2012 aasta lõpuks kogu veemajandusprojekt valmis ei saa. Samas ei väsi ma kordamast, et sellise olukorra tekkimises on peamised süüdlased meie eelmised lepingupartnerid, kes lepingut rikkusid ning töömaalt ühel hetkel minema jalutasid ning on nüüdseks ka pankrotistunud. Selleks, et saada konkreetne selgus ja fikseerida töömaa piirid, et oleks võimalik edasi suuri hankeid läbi viia, oleme ehitajatest pooleli jäänud töömaadel läbi viinud ehitajate Täitmistagatiste eest 8 täiendavat hanget. Nüüdseks on kõik need tööd ka teostatud ja selleks kulus ka hulganisti aega, aga enne ei saanud me läbi viia ka käimasolevat Laiendatud Omanikujärelevalve ja Inseneri teenuse hanget. Kuna aga ka see hange on veninud, siis ongi olukord selline, et enam ei ole reaalne selle aasta lõpuks kogu projektiga valmis saada. Arvestada tuleb ka sellega, et kui ehitustöödega on valmis saadud, siis ei ole veel veemajandusprojekt läbi. Peale ehitustööde ja lepingute lõppu tuleb teha uus, korrigeeritud majandus- ja finantsanalüüs, mille teostamise aeg on samuti abikõlbulikkuse perioodi sees. Kuna üsna suur osa reoveepuhasti ehitusest on samuti valmis ning olemas on ka tehnoloogiline tööprojekt, siis saab ka reoveepuhastit koheselt ehitama hakata, kui ehitajaga on leping sõlmitud. Samal ajal paralleelselt tuleb hakata ka puuduolevaid osi (küte, ventilatsioon, elekter, automaatika) projekteerima. Loodan siiralt, et ülejäänud läbiviidavate hangetega ei veni protsess nii pikaks ja et saame selle aasta suvel korralikud lepingupartnerid, kes on suutelised kogu töö ka ära tegema.

 

Rando Allilender

Projektijuht

53448790

rando@torva.ee