Info seisuga 13.04.2011

Veemajandusprojekti veerg

 

Eelmisel korral kirjutasin, et kevadine maasulamise paus lõpeb ja torustike ehitustöödega jätkatakse aprillis. Kahjuks ma eksisin, sest aprilli alguses teatas ehitaja, et ettevõttel on rahalisi raskusi, nad ei suuda maksta materjali ja tehnika eest ning sisuliselt on ehitustööd peatunud. Võrreldes tänaseid hindu lepingu sõlmimise ajaga aasta 2009 lõpus, on oluliselt kallinenud ehitusmaterjalid ja mootorikütus, mis ongi tekitanud ehitajale probleeme. Ettevõtte juhid lubavad olukorrast välja tulla ja loodavad oma kohustused Tõrva linna ees siiski täita. Meie oleme ootaval seisukohal, sest kui ehitaja otseselt pankrotis ei ole, siis ei saa ka hankelepingut lõpetada. Ametlikult on tööde lõpetamiseks ehitajal lepingu järgi aega veel pool aastat. Selline olukord aga lõputult kesta ei saa ja aprilli lõpuks peaks selge olema, mis saab edasi.

 

Uue veetöötlusjaama ehitaja on sama ettevõte, kes torustike ehitustöödel ja hetkel ei ole selge, kas suudetakse veetöötlusjaama ehitustöödega alustada planeeritult. Ehitaja ise ei ole veel selles suhtes kahtlust ilmutanud. Veetöötlusjaama tööprojekt on valmis ja ehitusluba on olemas ning kui leitakse alltöövõtjad, siis ei tohiks tõesti probleeme olla.

 

Kahjuks on olukord selline, et analoogsed probleemid on ilmsiks tulnud ka reoveepuhasti ehitusel. Seal on ehitustööd peatunud ehitaja suutmatuse tõttu tasuda tööde eest alltöövõtjatele. See leping on õnneks pisut teistsugune ja ehitaja ei ole üks ettevõte, vaid on moodustatud mitmest partnerist, kes kõik ühiselt vastutust kannavad. Kui üks partneritest on raskes olukorras, siis on võimalik vastutus edasi anda teisele partnerile. Selline tegevus eeldab aga lepingu muudatust, mis nõuab ka riigi poolse rahastaja kooskõlastust ning võtab seega pisut aega. Meile teada oleva informatsiooni põhjal on üks partneritest täna veel majanduslikult kindlatel jalgadel ja lubab reoveepuhasti ehitustööd kriisist välja tuua. Loodame sellele ja aitame igati kaasa, et lepingu täitmine ehitajal tähtajaliselt õnnestuks. Loomulikult eeldab see enamat koostööd ja läbipaistvust alltöövõtjate suhtes, kelleks on enamalt jaolt kohalikud ettevõtted.

 

Kogu eelnev jutt on oluliselt teistsugune, kui senised artiklid ja linnakodanikul võib tekkida ebakindlus, kas üldse suudetakse kogu lubatu ellu viia. Õnneks ei ole olukord lõppeesmärki silmas pidades lootusetu. Me tegutseme ning otsime lahendusi ja kui mõni käimasolev leping jääb tõesti lõpetamata, siis lahenduseks on korraldada uus hange tegemata jäänud töödele. Süüdi ei ole mitte Tõrva linn, vaid ehitajad. Selge on see, et uued hanked tulevad kallimad ja kulutavad rohkem projekti raha, aga tänane olukord ongi selline, et ehitajad ei tule oma lepinguhindadega välja. Sarnane olukord on täna paljudes linnades ja lahenduste leidmisse on kaasatud ka riiklik tasand.

 

Kogu selle vindumise tagajärjel on ootel olnud ka teise etapi hangete alustamine. Tänaste lepingute saatus peab selginema ja ehk tuleb korrigeerida kogu hankeplaani. Üks on aga selge, et eesmärke me ei muuda ja rahastusotsuse järgi on meil aega nende täitmiseks järgmise aasta lõpuni.

 

OÜ Tõrva Veejõud

Projektijuht

Harri Vihalemm

5026286

harri@korbovek.ee