Info seisuga 14.03.2011

Veemajandusprojekti veerg

 

Käesoleva artikli ilmumise ajaks on ehitatud torustikud Kitse, Kalda, Pika, Veski, Kaarlimäe, Patküla, Välja, Karja, Puiestee, Koidu, Kuusiku, Uue, Põllu, Järve, Raba ja Spordi tänavatel ning väikesed lõigud Valga ja Tartu tänavatel. Esimeses etapis paigaldada planeeritud torustike kogupikkusest moodustab see pisut üle 40%. Veebruarikuu külmad ilmad segasid olulisel määral ehitaja tegevust ja mitmel nädalal veel ka märtsi alguses oli ehitustöö kas täielikult või suures mahus peatatud. Saabunud sulamisperiood on tekitanud tänavatel vajumisi ja ehitajal tuleb tegeleda kahjustuste likvideerimisega ning loodetavasti saadakse uus hoog ehituses sisse aprillis. Aega on ehitajal torustikud lõpuni ehitada sügiseni.

 

Aprillis alustatakse ehitustöödega Tartu tänaval ja sellega piirnevatel tänavatel. Möödunud aasta juunis kirjutasin, et Maanteeametil on plaanis rekonstrueerida Tartu tänava 1,2 km pikkune lõik kesklinnast linna piirini. Rekonstrueerimistööde projekt on valmis ja ehitustööde teostaja leidmiseks hange välja kuulutatud. Märtsis oli rekonstrueerimistööde pakkumuste esitamise tähtaeg. Kokkulepe on selline, et aprillis alustatakse meie ehitaja poolt Tartu tänaval torustike ehitustöödega ja juunikuus jätkab Maanteeameti poolt valitud ehitaja tänava rekonstrueerimist täies laiuses koos kõnniteedega. Samaks ajaks peavad torustikud paigaldatud olema ka Tartu tänavaga piirnevatel tänavatel, sest hiljem kui käib juba tänava rekonstrueerimine, ei ole seal võimalik enam rasketehnikaga liikuda. Mõneks ajaks on tänav suletud kogu liiklusele.

 

Erinevalt torustike ehitustööst on just talveperioodil hoo sisse saanud seni veninud uue reoveepuhasti ehitamine. Jaanuaris väljastati ehitusluba ja kohe alustati reoveepuhasti ühtede kõige olulisemate osade, betoonmahutite ehitusega. Veel külmal ajal alustati mahutite jaoks aukude kaevamisega ning kohe esimeste sulade ajal toimus juba betooni valu. Käesoleva artikli ilmumise ajaks on kindlasti valmis juba mahutite alused ja seinad. Reoveepuhasti valmimise ja käikuandmise tähtaeg on samuti käesoleva aasta sügisel ning minu hinnangul peab ehitaja kõvasti pingutama, et olla oma tegemistega graafikus. Ehitaja esindaja sõnul ei näe nad ohtu, sest lõpetasid just möödunud aasta sügisel analoogse ehituse Räpinas, mida oldi alustatud sama aasta kevadel ning seal jõuti töödega püsida graafikus. Reoveepuhasti valmimine on meie projektis väga oluline, sest kogu rajatav kanalisatsioon juhitakse uuele puhastile.

 

Nüüd ka teise etapi edusammudest. Märtsi esimesel poolel saime teate, et jõudis lõpule veemajanduse infrastruktuuri taotluste hindamine ning rahastusotsused on tehtud. Ühtekuuluvusfondist on viimasel kolmel aastal rahastatud 73 veemajanduse projekti ühtekokku ligi  392 miljoni euro eest, sealhulgas ka Tõrva veemajanduse projekti. Märtsikuu lõpuks laekub ka ametlik kirjalik kinnitus meie poolt taotletud täiendavate mahtude rahastamise kohta. See tähendab, et kauaoodatud teise etapi töödega saab alustada ning kavandatult välja ehitada kõikide Tõrva linna kinnistute liitumispunktid. Samuti hõlmab teine etapp Helme valla Pokardi asumi olemasolevate vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimist ning Tõrva linnaga ühendamist.

 

Tõrva Linnahoolduse Asutus

Projektijuht

Harri Vihalemm

5026286

harri@korbovek.ee