Info seisuga 14.09.2010

Veemajandusprojekti veerg

 

Nagu kõik Tõrva linna kodanikud juba on märganud alustati 25. augustil ehitustöödega Kitse tänaval. Selleks ajaks kui käesolev artikkel ilmub, peaks olema Kitse tänaval ehitustööd juba lõpetatud ja edasi minnakse Välja tänavale ja Pikale tänavale. Kõigepealt ehitatakse valmis tänavatorustik ja seejärel ehitatakse välja kinnistute liitumistorustikud. Nii on ehitajal mugavam korraldada tööde teostamist ja oma tehnika liikumist. Ehitusload ehitustööde teostamiseks on väljastatud enam kui 20 tänavale. Ehitustööde tempo on aga olnud seniajani väga aeglane, ehitaja kaebab, et puudus on tööjõust.

 

Kui linnakodanikel on tekkinud küsimus teekatete taastamise kohta Kitse tänaval, siis selgitan, et kohe peale kaevamistööde teostamist ei taastata veel teekatet lõplikult. Kõik paigaldatud torustikud kontrollitakse ja katsetatakse peale paigaldamist ja kaevikute tagasitäite tegemist. Veetorustikele tehakse surveproov ja isevoolse kanalisatsiooni torustikele tehakse kaameravaatlus. Kui kontroll on teostatud ja kõik on korras ning teekatete taastamise maht on piisavalt suur, siis taastatakse tänavad korraga suuremas mahus. Ükski asfalteerimisega tegelev ettevõte ei tule tegema liialt väikese mahuga töid. Kui enne peaks saabuma talv, siis paigaldatakse ajutine teekate.

 

Veel kinnistute liitumistorustikest. Juba esimestel tänavatel ilmusid ehitustööde käigus maa seest välja tundmatud torud ja ilmnesid seni teadmata liitumised. Siin tahan kõigile kodanikele selgitada, et kui te kasutate mitteametlikult vee- või kanalisatsioonitorustikke, mis on ühendatud olemasolevate ühissüsteemidega, siis käimasolevate ehitustööde käigus neid ümber ei ühendata. Sellisel juhul lõpetatakse teile „teenuse” osutamine. On ka olukordi, kus torustikud lähevad üle naaberkinnistu. Täna on viimane aeg, et sellised asjad likvideerida. ÜVK seadus ei luba teenust pakkuda läbi teise kinnistu.

 

Paljudel on kogumiskaevu asemel tegelikult imbkaev, see saab kohe selgeks, kui arvutada kokku, kui tihti on paakauto teie kaevu tühjaks vedanud. Kui selline imbkaev on teie või naabri joogiveekaevu läheduses või veesoonel, siis ei tarvitse joogivesi enam väga puhas olla. Veel hullem, kui kanalisatsioon voolab lihtsalt eemale loodusesse. Käimasoleva projekti eesmärk peaks olema kõigile ühine - puhas keskkond kogu linnas. Tõrva Linnahoolduse Asutus võtab vastu kõik kodanikud oma muredega ja üritab leida parimad lahendused. Ei tarvitse häbeneda kosta ka naabri eest.

 

Lõpetuseks annan ülevaate ka ehitustööde teise etapi ettevalmistamisest, millest viimati oli juttu aprillikuus. Järgmise etapi rahastamistaotluse või õigemini käimasoleva etapi rahastamisotsuse muudatuse ettepanek on meie konsultandi poolt valmis tehtud ja esitatakse Keskkonnainvesteeringute Keskusele 1. oktoobril 2010. Kui taotlus rahuldatakse, on plaanis uus hange käivitada juba käesoleval aastal. Ehitustööd tõenäoliselt jäävad aastatesse 2011 kuni 2012.

 

 

Tõrva Linnahoolduse Asutus

Projektijuht

Harri Vihalemm

5026286

harri@korbovek.ee