Info seisuga 14.11.2011

Tõrva linna veemajandusprojekt kulgeb iga päevaga edasi. Viimase kuu jooksul on edukalt lõpuni viidud eelmisel kuul veel pooleli olevad tööd. Torustikulõikude lõpetamistööd AS Valmap Grupp poolt on teostatud ning lõpetatud. Samuti on valmis saadud ka geodeetiliste mõõdistustöödega. Ehk kõik torustikud, mis on veemajandusprojekti jooksul rajatud, on ka üle mõõdistatud ning joonistele kantud. Enamustes tänavates, kus liitumispunktid on rajatud, siiski liituda veel ei saa. Aga on ka tänavad, kus juba saab liituda nii vee kui kanalisatsiooniga: Kalda, Kitse, Pikk, Kaarlimäe, Patküla ning Koidu (lõigus Kaarlimäe-Mäe). Ülejäänud linn saab liituda vee ja kanalisatsiooniga järgmise aasta jooksul. Samuti oleme läbi viinud teetööde hanke, et veel enne talve saaks n.ö. üle käia need tänavad, kus vee- ja kanalisatsioonitöid teostati. Lõplik taastamine jääb küll tuleva aasta kevadesse- suvesse, kuid enne talve on plaanis nendesse kohtadesse, kus tänavatel on löökaugud või ära vajunud kohad juurde tuua killustikku ning nendes tänavates, kus kannatab, ka tänavad teehöövliga üle käia. Nende tööde tegemiseks kuulutas OÜ Tõrva Veejõud välja lihtmenetlusega hanke ning edukaks pakkujaks oli kohalik ettevõte AS Valmap Grupp. Antud tööd loodame novembri kuu lõpuks ka teostada. Eelmises veerus sai mainutud, et laiendatud Inseneriteenuse hanke dokumendid on saadetud Keskkonnainvesteeringute Keskusesse ülevaatamiseks ja kooskõlastamiseks. Antud hange sai 21.oktoober Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt heakskiidu ning samal kuupäeval läks hanketeade ka riigihangete registrisse üles. Pakkumused laekusid 14. Novembril 2011 ning pakkumusi laekus tähtajaks 4. Peale pakkumuste avamist on vaja läbi viia põhjalik pakkumuste hindamise protseduur. Seejärel käia välja edukas pakkuja ning siis on kaks nädalat ootamise aega, nn. vaidlustuste esitamise aeg. Kui sa see aeg ilma vaidlustuste esitamiseta mööda läheb, alles siis võib minna eduka pakkujaga lepingusse. Kui leping on alla kirjutatud, siis läheb n.ö. II etapi kiire töö käima. Siis peab meie lepingupartner hakkama koostama läbiviidavate hangete hankedokumente ning läbi viima hanked. Esimesed kaks ja kiiremat hanget on pooleli jäänud reoveepuhasti projekteerimis-ehitustööde hange ning pooleli jäänud torustike projekteerimis-ehitustööde hange Tõrva linnas. Kui nende kahe hankega oleme kevadel lepingus, siis on minu hinnangul kõik hästi. Hetkel käivatest töödest võib öelda, et veetöötlusjaama ehitustööd käivad kenasti. Kuna ka ilmataat on olnud meie lepingupartnerile armuline, siis hetkel suuri muresid ei ole ning ehituse tähtaeg ei ole ohus. Veetöötlusjaama ehitaja on kohale tarninud suurema osa seadmestikust ning tehnoloogiast. Hetkel käib enamus töid hoones sees, aga ehitaja tahab ka kindlasti novembri lõpuks lõpetada kõik välitööd. Seoses Kaarlimäe puurkaevus pumba vahetusega tuleb meil läbi teha ka mõnepäevane veekatkestus. Täpse aja anname inimestele oma ja ka Tõrva linna veebikodus kindlasti ka teada. See veekatkestus ei tähenda mitu päeva ilma veeta olemist, vaid pigem kõikumisi veesurves ja –kvaliteedis mõne päeva jooksul. Sel ajal kui Kaarlimäe puurkaevust eemaldatakse pump, teostatakse puurkaevu läbipesu ja pannakse uus pump sisse, saavad kliendid vee meie reservpuurkaevu (Loosi) kaudu. Aasta lõpuks peab veetöötlusjaam täielikult valmis olema ning loodame siis, et jõuluks on meie klientidel kodus „uus vesi“, mis on läbinud raua ja mangaanieraldusfiltri ning vajadusel ka pöördosmoosisüsteemi ning tarbijateni jõuab nõuetekohaselt puhastatud joogivesi. Infot veemajandusprojekti kulgemise kohta saate nagu ikka meie veebilehelt http://www.torvaveejoud.ee ning endiselt olen kättesaadav nii meili rando@torva.ee kui ka telefoni 53448790 teel.