Info seisuga 16.01.2012

Hea meel on teatada, et üks kolmest objektist veemajandusprojektis on valmis saanud. AS Schöttli Keskkonnatehnika on veetöötlusjaama ehitustööd lõpetanud ja objekt on üle antud. Puudustena jäid ülesse ka mõned tööd, mis kevadel tuleb ära lõpetada (haljastus), aga mis puutub just vee töötlemisse, siis selle koha pealt on kõik valmis. Puurkaevust pumbatav vesi läbib kõigepealt eelpuhastuse mangaani- ja rauaeraldusfiltrites, kus toorveele õhu juurde lisamisel muutub kahevalentne raud ja mangaan kolmevalentseks ning sadestub läbi filtrite välja. Samuti väheneb ka väävlite sisaldus. Seejärel osa veest, mis on eelpuhastusest tulnud, läbib pöördosmoosi süsteemi, kus vee molekulid demineraliseeritakse ning läbi poolläbipaistvate membraanide eraldatakse 97% sooladest, samas ka vesi pehmeneb ning väheneb fluoriidide sisaldus. Läbi pöördosmoosisüsteemi käinud vesi segatakse eelpuhastusest läbi käinud veega ning pumbatakse ühte kahest 100 m3 suurusesse mahutisse, kust edasi II astme pumbad pumpavad vee tarbijate torustikesse. Veetöötluse tulemusena väheneb Maast pumbatava vee raua, mangaani, väävli, fluoriidide ja soolade sisaldus. Puhas vesi on lõhnatu, värvitu ja maitsetu. Samas peab joogivees soolade sisaldus olema optimaalne, sest vesi on väga hea lahusti ning kui vees soolasid ei sisaldu, siis seda juues hakkab vesi kehas olevaid soolasid lahustama ja need juhitakse kehast välja. Kuna enamasti on maa seest pumbatavas vees just liiga palju rauda, mangaani, mõnel pool väävlit ja fluoriide ning soolasid, siis tuleb nende sisaldust vees vähendada, et veel ei oleks juures ebameeldivat lõhna ning et ta ei kahjustaks majapidamismasinaid. Kuna veetöötlusjaam on valminud ning kogu veemajandusprojekt kulgeb edasi ja selleks tehakse suuri investeeringuid nii Tõrva linna kui Euroopa Liidu poolt, siis sellel aastal ootab kliente ees ka vee- ja kanalisatsioonihinna tõus. Tõrva linna reoveekogumisala ületab 2000 inimekvivalenti ning seega kooskõlastab vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna konkurentsiamet, mitte enam kohalik omavalitsus, nagu see oli varem. Uue hinna kehtestamine on küllaltki pikk ja mahukas protsess, aga siiski pean vajalikuks sellest linnakodanikke informeerida. Hinna tõus on tingitud veemajandusprojektist ning meie taotlus, mille järgi oleme saanud Ühtekuuluvusfondist rahastuse sisaldab ka finantsanalüüsi ning hindade kujunemist. Seega on meil kohustus hinda tõsta. Kui seda ei tehta, siis võivad projekti lõppedes audiitorid avastada, et me ei ole täitnud rahastusotsusega seatud tingimusi ning sellele järgneb karistus. Samas tuleb silmas pidada ka seda, et nüüdsest on vee kvaliteet märgatavalt parem ning veemajandusprojekti lõppedes ka keskkonnareostus tunduvalt väiksem. Hinnatõus võib olla vee- ja kanalisatsiooniteenuse peale kokku 0,45 eurot ühe kuupmeetri kohta. Hinnanguliselt võib see kehtima hakata alates juuli kuust. Kui aga asi on konkreetsem, siis kindlasti anname sellest ka teada. Alustatud on taotluse koostamisega Konkurentsiametile vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna osas. Samuti on alustatud ka taotluse koostamisega Keskkonnainvesteeringute Keskusele meie projekti abikõlbulikkuse perioodi pikendamiseks. Hetkel on abikõlbulikkuse perioodi viimaseks tähtajaks 31.12.2012 kuid kui realistlikult olukorda hinnata, siis ilmselt selle aasta sees kõiki töid tehtud ei saa. Kui ehitus valmis saab, siis tuleb koostada veel korrigeeritud majandus-finantsanalüüs, mis võtab samuti aega ning tõenäoliselt vajame me lisaaega, et kogu projekt ellu viia. Väga suur osatähtsus on hangete kujunemisel, kuid nagu elu on näidanud, siis need ei laabu ilma vaidlusteta. Eelmises veerus oli palju juttu käimasolevast laiendatud omanikujärelevalve ja Inseneriteenuse hankest, mis ühe hankes osalenud pakkuja poolt ka vaidlustati ning mille lõpplahendus ei ole hetkel veel teada. Kuna aga antud hange on kõikide järgmiste hangete aluseks, siis sellest tulenevalt ka minu eelnev jutt abikõlbulikkuse perioodi pikendamise kohta. Esialgsete prognooside kohaselt oleks pidanud laiendatud omanikujärelevalve leping allkirjastatud olema juba 2011 aasta detsembris. Sellises juhul oleks olnud reaalne kogu ehitus lõpetada käesoleva aasta lõpuks. Hetkel on jaanuari lõpp ning lepingut alla kirjutatud ei ole, seega ei ole enam kogu projekti valmimine selle aasta lõpuks reaalne. Kui keegi hankes osalejatest hankes tehtud otsused vaidlustab, tuleb hankijale hulga lisatööd ja kulub lisaaega ning see aeg ja töö on hankijast mitteolenevatel põhjustel tekkinud. Meie teeme endast kõik oleneva, et meie tehtud otsused oleksid kõik põhjalikult analüüsitud ja korralikult põhjendatud ja et meie ise saaksime oma otsustes täiesti kindlad olla. Sellega ei pruugi aga teinekord kõik hankes osalejad nõus olla. Loodame, et täielik selgus on järgmise veemajandusveeru ilmumise ajaks olemas ning siis saan kirjutada juba edasistest arengutest.

 

Rando Allilender

OÜ Tõrva Veejõud

Projektijuht

53448790; rando@torva.ee