Info seisuga 16.04.2012

Tõrva linna veemajandusprojektiga seotud kohtusaaga järjekordne vaatus toimub 18. Aprillil, kui toimub ringkonnakohtus kohtuistung. Kas see kohtuaste jääb viimaseks ning kas saame peale kohtuotsuse jõustumist minna konsultandiga lepingusse, seda näitab aeg. Kui see siiski peaks õnnestuma ja kui konsultandiga oleme lepingus mai kuuks, siis hakkab hankedokumentide valmistamine ja hangete läbiviimine. Kuna hankedokumentide valmistamine võtab aega ning läbi tuleb viia avatud hankemenetlused, siis pakkumuste tegemiseks peab samuti hange n.ö. üleval olema 52 päeva. Seejärel peale pakkumuste laekumist on vaja läbi viia pakkumuste avamine, pakkumuste hindamine ja välja käia edukas pakkuja. Peale eduka pakkuja kuulutamist ei tohi lepingusse minna veel lisaks 2 nädalat, see on n.ö. vaidlustuste esitamise aeg. Kui ka see aeg rahulikult möödub, alles siis võib sõlmida ehitajaga lepingu ja tööd võivad alata. Kui nüüd seda kirjeldatud ajajoont jälgida, siis võib arvata, et uue ehitajaga enne augustit lepingut loota ei ole. Seega torustike ehitustöödega on võimalik jätkata sügisepoole. Kuna aga eelmisest ehitajast maha jäänud lõhutud tänavad on kurvaks vaatepildiks ja pinnuks silmas meie linnas juba teist kevadet järjest, siis oleme saavutanud KIK-iga kokkuleppe, et saame teha tänavate taastamise ära nendes tänavalõikudes, kuhu on rajatud nii magistraaltorustik kui teostatud majaühenduste ehitus ning läbi viidud ka torustike katsetused. Nendeks tänavateks on meie linna ühed suuremad peatänavad: Veski, Kaarlimäe, Patküla ning ka mõned väiksemad tänavalõigud järgmistel tänavatel: Kitse, Koidu, Välja, Karja, Kalda ja Pikk. Osad tänavad, mis on küll üles kaevatud ja kuhu on magistraaltorustik paigaldatud, jäävad kahjuks praeguse hanke käigus taastamata, sest majaühendused on rajamata ning nendes lõikudes on veel vaja kaevetöid teostada. Samuti jäävad praegu taastamata ka need tänavalõigud, kus on nii magistraaltorustik kui ka majaühendused rajatud, aga teostamata on torustike katsetused, sest katsetuste käigus võib selguda kas lekkekoht või halvasti paigaldatud kanalisatsioonitoru kohad. Kui selline asi katsetuste käigus välja tuleb, siis on samuti vaja uuesti kopp maasse lüüa ja vead ära parandada. Antud tänavate taastamise hanke viime läbi nii kiiresti kui võimalik. Arvatav pakkumuste esitamise aeg on mai teine pool. Seejärel tuleb läbi viia pakkumuste hindmaine ja edukaks tunnistamine ning peale vaidlustuste esitamise aja möödumist võime sõlmida ehitajaga lepingu. Loodetavasti peaks see juhtuma juuni esimeses pooles. Seega vähemalt nii palju on lootust, et suuremad tänavad saame suvel korda.

Räägin natukene ka OÜ Tõrva Veejõud kollektiivis toimunud muudatustest. Kui mina möödunud aasta juulis asusin projektijuhi ülesandeid täitma, saime endale juhataja ülesannete kohusetäitjaks endise Tõrva linnasekretäri Juta Karpovi. Juta on nüüdseks edasi liikunud ja Tõrva Veejõud uueks juhatajaks on samuti Tõrva linnaga tihedalt seotud Ivo Solom. Tänud siinkohal Jutale väga hea tehtud töö eest ja tugeva juriidilise  abi eest hangete läbiviimisel. Ivo Solomi puhul on tegemist paljudele tõrvalastele kindlasti teada ja tuntud tegijaga, kuna Ivo on olnud torustikuehitaja nii sise- kui välistorustike alal pikki aastaid. Nüüdseks on ta pöördunud tagasi Tõrva linna ning asunud OÜ Tõrva Veejõud juhatajaks. Edu talle antud ametis!

Kuna kevad on käes, siis kindlasti planeerivad paljud elanikud ka selle suve jooksul ühineda ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga. Hetkel saavad liituda need elanikud, kellel on liitumispunkt välja ehitatud järgmistel tänavatel: Veski (Kalda tn ülespoole), Kalda, Kaarlimäe, Patküla, Koidu (Kaarlimäe…Mäe), Pikk, Kitse, Välja (Pikk…Spordi), Spordi (Välja…Uus). Kindlasti ootame nendes tänavalõikudes, kus see võimalus on loodud ka kliente ühinema. Selleks tulge kohale Loosi 9 ja andke oma soovist teada. Kui on ühinemise avaldus kirjutatud ja meiega ka kokku lepitud, kuna tahetakse liituda, siis tuleb kinnistusiseselt teostada ehitustööd, rajada veemõõdusõlm ning sõlmida meiega leping.

Kui linnakodanikel on veemajandusprojekti kohta küsimusi, siis  jätkuvalt olen kättesaadav telefonitsi 53448790 ja e-posti teel rando@torva.ee

 

Rando Allilender

OÜ Tõrva Veejõud

Projektijuht