Info seisuga 16.11.2010

Veemajandusprojekti veerg

 

Käesoleva artikli ilmumise ajaks töötab Tõrva linna tänavatel juba neli torustike ehitusega tegelevat töögruppi. Valmis on ehitatud torustikud Kitse, Pika, Kalda ja Veski tänavatel ning tööd käivad Välja, Karja, Patküla ja Kaarlimäe tänavatel. Ehitustegevus on minu hinnangul saanud sisse paraja tempo ja kui ette ei tule midagi ootamatut, siis lõpetatakse käimasoleva esimese etapi ehitustööd plaanipäraselt järgmise aasta sügiseks. Tänavate lõplikku taastamist alustatakse järgmise aasta kevadel, seniks teostatakse esmased taastustööd ja hoitakse läbikaevatud tänavad liikluseks kõlblikena.

 

Tänavad, kus toimuvad kaevetööd ja mis on ehitustööde ajaks autoliiklusele suletud, ei ole suletud jalakäijatele. Jalakäija võib töötavast tehnikast mööduda ohutul kaugusel olles eelnevalt veendunud, et töötava ekskavaatori juht on teda märganud. Tavaliselt on ehitusmehed jalakäijate jaoks jätnud möödapääsu kohad. Kindlasti ei tohi minna lahtise kaeviku serva ja üritada vaadata, mis seal kaevikus on. Töömehi ei tohi segada, tuleb jälgida nende märguandeid ja kuulata juhiseid. Huvi pärast juttu ajama minna ei tohi. Kui tänav on liikluseks suletud, siis autoga ei tohi sealt läbi sõita ja ei tohi sõita ka mööda kõnniteid. Kui te elate tänaval, kus toimuvad ehitustööd, siis peab ehitaja teil võimaldama oma koju pääsemise. Peatage auto ohutul kaugusel ja teavitage töödejuhatajat sellest, kuhu te tahate sõita ning tema korraldab teile läbipääsu ja annab vastavad juhised.

 

Kodanikud, kes on näinud tänavaid, kus ehitustööd on toimunud, teavad, et peale kaevetöid ja rasketehnika kasutamist võib tänavapilt oluliselt erineda sellest, mis oli seal enne ehitustööde algust. Olen soovitanud mitmel eelneval korral kinnistute omanikele jäädvustada oma kinnistu esine tänav, sissesõidutee ja haljasala. Lõplikud taastustööd võivad toimuda alles mitme kuu pärast ja siis ei mäleta enam teie ise ega keegi teine, kuidas nägi paik välja enne ehitustöid. Taastustöid teostavad tavaliselt selleks kaasatavad alltöövõtjad. Need ehitusmehed, kes kaevasid ja torud paigaldasid, on selleks ajaks juba kusagil teisel tänaval või hoopis teises linnas. Arusaamatuste ärahoidmiseks on hea võimalus tõde otsida õigel ajal tehtud fotode pealt.

 

Liitumispunktide lõpliku asukoha otsustamine ja vajadusel selle muutmisest olen ka kirjutanud mitmel korral. Reaalselt tekib inimesel ettekujutus oma kinnistule rajatavate liitumistorustike parima tehnilise lahenduse osas siis, kui ehitustööd jõuavad tema tänavale, tema kinnistuni, siis kui on näha, kuidas naaber on selle lahendanud. Ei ole vaja karta oma soovi või küsimust avaldada, sest selle teemaga ei ole te varem kokku puutunud. Kirjutasin eelmisel kuul muutmise võimalustest pikemalt, vajadusel vaadake see, palun, üle. Eesmärk on ehitada välja just teile sobilik lahendus. Kui teie liitumistorustikule on sobilik asukoht leitud ja tänavatorustik on paigaldatud ning teil on liitumisleping sõlmitud ja te hakkate ehitama oma kinnistusisest torustikku, siis pidage kinni kolmest reeglist:

1) Enne ehitamist kooskõlastada meiega!

2) Ehitamise ajal koostada paigaldusjoonised!

3) Peale ehitamist mitte kasutada ilma loata!

 

Tõrva Linnahoolduse Asutus

Projektijuht

Harri Vihalemm

5026286

harri@korbovek.ee