Info seisuga 18.06.2012

Hea meel on teatada, et kohtusaaga laiendatud omanikujärelevalve ja inseneri teenuse hanke ümber on läbi saanud. Riigikohus ei võtnud Infragate Eesti AS-i kassatsioonkaebust menetleda ning ringkonnakohtu poolt tehtud otsus jõustus. Seega saime kinnitust, et oleme hankes tehtud otsused igati õiguspäraselt teinud. Niipea, kui kohtuotsus oli jõustunud, sõlmisime lepingu konsultandiga, kes viib läbi kõik projektis plaanitud hanked ning teostab ehitushangetele ka järelevalvet. Lepingu sõlmisime hanke võitja, konsortsiumiga Wesico Project OÜ/KVVK Tööd OÜ 25.05.2012. Koheselt käivitus ka tihe töö hankedokumentide koostamise näol ning 18.06.2012 on jõutud esimese ja kõige suurema hanke, Tõrva linna vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine, hankedokumentidega KIK-i kooskõlastamisele. Kui meie rahastaja, Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) hankedokumendid kooskõlastab, siis läheb koheselt ka hange üles ning eeldatav pakkumuste saabumine on 19.07.2012. Seejärel tuleb läbi viia pakkumuste hindamine ning kuulutada välja edukas pakkuja. Kui peale eduka pakkuja kuulutamist on möödunud 14 päeva, siis võib sõlmida ehitajaga lepingu ning tööd võivad alata. Lepingut ehitajaga on kõige varasemalt oodata augustis, juhul kui ei esine vaidlusi. Samuti tegeletakse paralleelselt ka reoveepuhasti hankedokumentidega ning peale torustike hanget läheb kohe ka ülesse reoveepuhasti hange, mille pakkumusi samuti on oodata eeldatavasti juuli teises pooles. Kui need kaks kõige suuremat ja tähtsamat hanget on läbi viidud ning nende tulemused selgunud, siis saame edasi mõelda ja vaadata, kui palju jääb rahalisi vahendeid, et ka kogu ülejäänud planeeritu ellu viia. Kogu projekti käigus on veel plaanis amortiseerunud puurkaevude tamponeerimine, torustike survepesuauto hankimine ning Tõrva linna reoveekogumisalasse jääva, Helme valla territooriumil asuva Pokardi asumi liitmine Tõrva linna vee- ja kanalisatsioonitorustikega. Kas ka kõik planeeritu on võimalik ellu viia, seda näitavad läbiviidavate hangete tulemused.

Kindlasti on linnakodanikud tähele pannud, et Veski tänaval on alustatud tänavate taastamisega. Lepingu sõlmisime hanke võitjaga, osaühinguga Tavt 05.06.2012. Tavt on asunud tegutsema ning kogu nende lepingujärgne töö peaks olema lõpetatud augusti esimese nädala lõpuks. Taastamisele kuuluvad need tänavad ja tänavalõigud, kus torustikuehitus on lõpetatud ning katsetused on teostatud. Ülejäänud tänavad, kus on osa torustikku paigaldatud, aga osad majaühendused teostamata ning torustik katsetamata, need taastatakse torustiku hanke võitja poolt hiljemalt järgmise aasta kevadel. Praeguse tänavate taastamise töö käigus taastatakse järgmised tänavad: Veski, Kaarlimäe, Patküla, Kalda, Koidu (lõigus Kaarlimäe-Mäe), Pikk (lõigus Roosi-Puiestee), Kitse (lõigus Valga mnt.-Uus), Välja (lõigus Pikk-Spordi) ning Karja (lõigus Välja- Karja 27A).

Lisainfot veemajandusprojekti kohta leiate meie veebilehelt http://www.torvaveejoud.ee ning samuti võib julgesti ka minu poole pöörduda, kui on selgitust vajavaid küsimusi või muresid seoses veemajandusprojektiga. Olen endiselt kättesaadav telefonitsi 53448790 ning meiliaadressil rando@torva.ee .

 

 

Rando Allilender

OÜ Tõrva Veejõud

Projektijuht