Info seisuga 19.03.2012

29.02.2012 toimus Tõrva linna Veetöötlusjaama pidulik avamine. Kuigi ehitus oli juba 2011 aasta lõpus valmis saanud ja objekt oli vastu võetud, siis n.ö. ametlik avamine lükkus natukene edasi. Avamisel olid kohal Tõrva linnavolikogu liikmed, kaasrahastaja SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse esindaja Hannes Aarma, Valga maavanem Margus Lepik, riigikogu liige Rein Randver, ehitaja esindajad, objekti järelevalve esindajad ja veel hulganisti asjasse rohkemal või vähemal määral puudutatud inimesed. Üritus algas veetöötlusjaama territooriumil, kus Tõrva linnapea Agu Kabrits oma avakõnes rääkis meie rasketest ponnistustest ning iseloomustas meie veemajandusprojekti kulgemist fraasiga „Per aspera ad astra“ (Läbi raskuste tähtede poole). Üks kolmest suurest objektist on lõpuks valmis saanud. Tõrva linna elanikud tarbivad selle aasta algusest puhastusprotsessi läbinud ja tervisekaitse nõuetele vastavat joogivett. Vee oleme saanud puhtaks, kuigi see vesi ei jõua veel kõikide linnakodanikeni. Pooleli on torustike ehitus ning pooleli on ka reoveepuhasti ehitus.

Peale avakõnet said kohaletulnud tutvuda Tõrva veetöötlusjaama puhastusprotsessi tehnoloogiaga ning kõik said degusteerimiseks proovida puhastusprotsessi läbinud joogivett. Edasi suunduti Tõrva Linnavolikogu saali, kus külalisi ootas suupistelaud ning Tõrva linnapea Agu Kabrits ja OÜ Tõrva Veejõud juhatuse liige Juta Karpov tänasid veetöötlusjaama valmimisele kaasa aidanud inimesi ning organisatsioone. Tänukirjad said veetöötlusjaama ehitajad, AS Schöttli Keskkonnatehnika ja AS Sa.Met, kaasrahastaja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, järelevalve ja inseneriteenuse osutajad Ants Hermann ja Raivo Kraak. Sõna võtsid ka riigikogu liige Rein Randver, Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhatuse nõunik Hannes Aarma, Valga maavanem Margus Lepik ja abilinnapea Tõnu Jaansalu. Tunnustati, tunti rõõmu selle üle, mis on valmis saanud ja sooviti palju jõudu, sest suur osa planeeritavast on vaja samuti ellu viia. Üritus läks igati korda, saime lisaks pidulikule osale ka KIK-i esindajaga tööalaselt maha istuda ja arutada edasisi plaane ja päevakohaseid probleeme. Pilte veetöötlusjaama avamise üritusest on võimalik vaadata OÜ Tõrva Veejõud veebilehelt veemajandusveeru rubriigist http://www.torvaveejoud.ee/veemajandusveerg. Fotode autor on Ülav Neumann.

Nagu varasemates veergudes räägitud, siis laiendatud omanikujärelevalve ja inseneriteenuse hanke kohtuvaidluse tõttu on kogu projekti valmimine selle aasta lõpuks võimatu. Meieni jõudis aga jaanuaris saadetud taotlusele vastus 14.03.2012 otsus abikõlbulikkuse perioodi pikendamise kohta. Abikõlbulikkuse perioodi lõpptähtaeg on nüüd 31.12.2013, ehk saime aasta pikendust kogu planeeritu ellu viimiseks. Kui võtta arvesse, kui palju me oleme kaotanud aega ning kui palju on olnud lisatööd eelmiste lepingut rikkunud ehitajate tõttu, siis on igati mõistlik ja loogiline pikendada projekti lõpptähtaega aasta võrra. Laiendatud omanikujärelevalve ja inseneriteenuse kohtuvaidlus on jõudnud järgmisesse etappi. Tallinna Halduskohtus toimus istung 20. veebruaril ja kohtuotsus jõudis meieni 28. veebruaril. Kohtuotsus oli meie tehtud otsuseid toetav, mis annab meile kindluse, et pikalt ja põhjalikult tehtud otsused antud hankes olid igati õigesti tehtud. See kohtuotsus aga ei rahuldanud meie vastaspoolt, AS Infragate Eesti´t, kes omakorda kaebas kohtuotsuse edasi Ringkonnakohtusse. Lõpplahend peaks selles kohtuastmes olemas olema hiljemalt 45 päeva pärast peale edasi kaebamist, ehk siis hiljemalt 23 aprill. Kas sealt saabuva otsusega vaidlus lõpeb ja kas saame siis minna lepingusse, et edasi hakata läbi viima ehitushankeid ja ehitama, seda näitab aeg. Nagu näha, siis miski ei tule kergelt ja selleks, et jõuaks meie jaoks kõige tähtsamani, torustike ja reoveepuhasti ehituste ja nende ehituste valmimisteni, on tee väga pikk ja konarlik. On öeldud, et tänapäeval ei ehita mitte ehitajad, vaid juristid ning projektide ellu viimisel on objekti ehitamise osa tunduvalt väiksema osatähtsusega, kui vaidlused, mis enne ehitamist hangete läbiviimise ja hankes tehtud otsustega kaasas käivad. Teeme omaltpoolt siiski kõik, et jõuaks konsultandiga võimalikult kiirest lepingusse ning et saaks ehitushanked ja -tööd käima. Kui kellelgi linnakodanikest on seoses veemajandusprojektiga muresid või küsimusi, siis olen hea meelega valmis abistama ja infot jagama. Olen kättesaadav telefonitsi 53448790 ja e-posti teel rando@torva.ee

 

Rando Allilender

OÜ Tõrva Veejõud

Projektijuht