Info seisuga 19.07.2011

Vahepeal tekkis ehitaja objektilt kadumisega suur segadus kogu meie veemajandusprojektiga, kuna varasemalt ei ole asjade selline kulg tavapärane olnud. Nüüd on aga jälle projekt hoo kenasti sisse saanud. Tartu tänaval käib vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus täie hooga ja eelmine kord sai mainitud, et Tartu tänava vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööde lõpptähtaeg on juuli lõpp. Seoses aga maanteeameti poolt tellitava Tartu maantee rekonstrueerimisega on ehitaja lahti freesinud Tartu tänavaga piirnevate tänavate tänavakatted suuremas osas kui oli veemajandusprojektis tööde maht. Seega on mõistlik rajada torustik kuni lahti freesitud kaugusele, millega seoses ka torutööde lõpptähtaeg Tartu tänava osas on augusti lõpp. Kogu Tartu tänava rekonstrueerimise tööde lõpp peaks olema selle aasta oktoobris-novembris.

Reoveepuhasti ehituse konserveerimise hange on läbi viidud ja leping on sõlmitud aktsiaseltsiga Sa.Met. Tööde käigus lõpetatakse pooleliolevad betoonitööd, teostatakse betoonmahutite konserveerimistööd, vundamendi hüdroisolatsioonid, soojustamine ning tehakse tagasitäide. Taastatakse juurdesõidutee, lõpetatakse kuivenduskraavi ja teetuubi ehitus, taastatakse teetamm ning likvideeritakse objektil kukkumisoht. Tööde tähtaeg on 31. august 2011. Seejärel saame juba avatud hanke raames leida uue ehitaja, kes ehitaks valmis reoveepuhasti. Selle hanke korraldamine ja lepingu sõlmimine jääb ilmselt sügisesse, et siis järgmise aasta kevadel saaks töödega jätkata ning siis on ka tõenäoline, et reoveepuhasti meil järgmise aasta sügisel valmis saab.

Veetöötlusjaama ehituseks viisime samuti läbi lihtmenetlusega hanke ja leping on sõlmitud aktsiaseltsiga Schöttli Keskkonnatehnika. Veetöötlusjaama ehitustööd hakkavad pihta koheselt ja veetöötlusjaam peaks lõplikult valmis olema 30. detsember 2011. Tööde käigus rajatakse kaasaegne ja optimaalsete ekspluatatsioonikuludega funktsioneeriv veetöötlusjaam ja II astme pumpla.

Natukene ka muredest. Linnakodanikud pöörduvad aeg-ajalt ka meie poole seoses halva tänavakattega linnas. See on probleem ja suur probleem. Kuna aga eelmine ehitaja ühel hetkel lihtsalt lahkus objektilt, jättes kogu töö pooleli, siis ei ole võimalik enne tänavaid taastada, kui on torustikutööd lõpetatud. Magistraaltorustik on küll rajatud, aga on ehitada veel mitmeid majaühendusi, mõned sõlmed on teostamata, samuti kaameravaatlused, surveproovid ning veeanalüüsid. Pooleliolevate torutööde lõpetamiseks on insener koostanud inventuuri tabeli ning kokku oleme pannud ka hankedokumendi. Hetkel käib arutelu meie rahastajaga, Keskkonnainvesteeringute Keskusega, hanke korraldamise ja läbiviimise asjus. See on selline probleem, mille tekitas meile AS K&H ning meie teeme kõik võimaliku, et probleem lahendada. See periood tuleb lihtsalt ära kannatada. Loodame siinkohal mõistlikule suhtumisele ja eks OÜ Tõrva Veejõud ja Tõrva Linnahoolduse Asutus üheskoos neid tänava auke lapivad, kuni me saame torutööd lõpetatud ja tänavakatted taastatud. Kui tööd tehtud saavad, eks siis on kõikidel mugavam. Jätkuvalt võite veemajandusprojekti puudutavate küsimuste või muredega pöörduda Rando Allilender´i poole, hea meelega vastan Teie küsimustele.

Rando Allilender

OÜ Tõrva Veejõud