Info seisuga 20.09.2011

Tänaseks on Osaühing Tõrva Veejõud valmis saanud veebilehe. Info Tõrva linna vee-ettevõtte ning käimasoleva veemajandusprojekti kohta on alates 13. septembrist leitav aadressilt http://www.torvaveejoud.ee . Kindlasti on osad linnakodanikud seda juba märganud ning nüüdsest on võimalik edastada ka oma veearvesti näit veebilehe kaudu. Info veemajandusprojekti kohta on samuti leitav meie veebilehelt, kuhu üritan võimalikult palju infot, mis linnakodanikele huvi võiks pakkuda, üles riputada.

Eelmine kord kirjutasin ka personalis toimunud muudatustest, mis seisnesid selles, et mina olen projektijuhi kohustused enda kanda võtnud. Samas loobusin OÜ Tõrva Veejõud juhataja kohast. Osaühingu nõukogu on võtnud vastu otsuse, et alates 19. September on OÜ Tõrva Veejõud juhataja kohusetäitjaks Juta Karpov, kuni uue juhataja ametisse määramiseni.

Käimasolevate tööde kohta: reoveepuhasti ehituse konserveerimise ehitus on valmis ning leping lõpetatud. Samuti on lõpetatud ka Tartu tänava vee- ja kanalisatsioonitorustikkude ehitus. Tartu tänava vee- ja kanalisatsioonitorustikega seoses oli vaja läbi viia kaks täiendavat hanget. Üks oli tingitud Tartu tänavaga piirnevate tänavate mahasõitude töömaa piiride erinevusega maanteeameti ning vee- ning kanalisatsioonitorustike projektis. Ebamõistlik oleks olnud lasta mahasõidud ära asfalteerida ning siis järgmisel aastal uuesti üles kaevata, et rajada sinna alla ka torustik. Teine hange, mis seoses Tartu tänavaga tuli läbi viia, oli tingitud eelneva lepingupartneri, AS K&H ebakvaliteetsest tööst ning seal tuli ehitada ümber väike lõik torustikku, mille vajadus selgus katsetuste käigus. Antud hetkeks on Tartu tänava ulatuses torustikutööd lõpetatud.

Peatänavate torustikkude ehitustööd käivad ning saavad valmis oktoobri keskpaigaks. Samuti on käimas kogu eelneva ehitaja, AS K&K poolt rajatud torustikkude geodeetiline mõõdistamine, mida teostab hanke võitja OÜ Reaalprojekt. Nende töö peab valmis olema oktoobri lõpuks. Kindlasti teeme endast kõik oleneva, et Tõrva linna peatänavad (Veski, Kaarlimäe, Patküla) saaksid veel selle aasta sees korda tehtud. Selleks oleme läbi viinud hanke Tõrva linna peatänavate teekatete taastamise osas, mille ainuke ja ühtlasi ka madalaima hinnaga pakkuja oli Valga Teed OÜ. Antud tööde sisuks on teekatete taastamine Veski, Kaarlimäe ja Patküla tänavas ning samuti ka kõnniteede taastamine. Kuna aga pakkuja otsustas oma pakkumuse tagasi võtta, põhjendades seda pakkumuses tehtud arvutusvea tegemisega, siis ei oska antud hetkel öelda, kui kiiresti ja kas suudame leida enne külmade saabumist uue ehitaja. Antud hankes küsisid hankedokumente kolm ettevõtet, aga pakkumuse esitas neist ainult üks. Teede ehitajatel tekib sügiseti selline olukord, kus suvel pikemaks veninud objektid vajavad enne külmade saabumist lõpetamist ning ei juleta seda riski uue töö näol võtta.

Veetöötlusjaama ehitus sujub plaanipäraselt, püsti on seinad, ees aknad-uksed, katus peal.

Kuna mõningates tänavates on rajatud vee- ja kanalisatsioonitorustik valmis, siis võivad ka osade tänavate elanikud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liituda. Need tänavad on Kitse, Kalda, Kaarlimäe, Patküla. Kui keegi soovib veel enne külmade saabumist enda kinnistut külge ühendada, siis tuleks tulla kõigepealt Loosi 9, et arutada ja täpsemalt kokku leppida liitumise protsess planeerimisest kuni lepingu sõlmimise ja torustiku kasutamiseni. Olen alati valmis ka telefoni või meili teel infot andma rando@torva.ee või tel 53448790. Kuna mind ei ole igapäevaselt kõikidel tööpäevadel Tõrvas kontoris, siis võiksite küsimuste tekkimisel helistada, et telefonitsi kokkusaamine kokku leppida.

Rando Allilender

OÜ Tõrva Veejõud

Projektijuht