Info seisuga 25.09.2012.a.

Käesoleva aasta suve jooksul on Veemajandusprojektiga seonduvalt toimunud mitmeid olulisi sündmusi ja arenguid. Alustada võiks sellest, et on vahetunud projektijuht. Endine projektijuht Rando Allilender leidis endale uue väljakutse ning lahkus töölt augusti alguses. Konkursi tulemusena, kus osales neli kandidaati, osutus projektijuhi kohale valituks Lembit Talli (allakirjutanu). Uuel projektijuhil (asus tööle alates 14. augustist) on Euroopa liidu arenguprojektidega tegelemise kogemus alates 1992. aastast, omab mehaanikainseneri diplomit Tallinna Polütehnilisest Instituudist (Tehnikakaülikool) aastast 1973, on varasemalt administreerinud EL projekte erinevatel tasanditel, s.h. Euroopa Komisjoni Delegatsioonis/Esinduses, töötanud projekteerimisfirmas, olnud riigiametnik, projektijuht, hankespetsialist jne.

Projektiga seonduvates tegevustes on seis järgmine:

  1. Töös on leping konsultandiga, kes viib läbi kõik projektis kavandatud  hanked ning teostab ehitustöödele inseneri- ja omanikujärelevalvet. Leping sõlmiti 25. mail ja see kestab kuni ehitustööde garantiiaja lõpuni. Konsultandi vastutada on peamiselt kogu projekti insener-tehniline pool.
  2. Tänavakatete taastustööde teostamiseks sõlmiti riigihanke konkursi tulemusena leping osaühinguga TAVT 5. juunil. Tänaseks on kõik kavandatud tööd teostatud ja leping lõpetatud. Taastati need tänavad, kus torustikuehitus on lõpetatud. Ülejäänud tänavad, kus osa torutöödest on lõpetamata, taastatakse järgneva torutööde lepingu raames järgmise aasta kevadel.
  3. Menetluses on riigihange kõige mahukamale ehitustööle - Tõrva linna vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine. Pakkumused hankekonkursist osavõtnutelt laekusid  19. juulil. Pakkumuste hindamine on põhimõtteliselt teostatud. Eduka pakkuja väljaselgitamist takistab aga asjaolu, et madalaima hinnaga pakkumuse teinud pakkuja hind osutus ligi kaks korda suuremaks võrreldes esialgselt kavandatud eelarvega. Seoses sellega on hetkel käsil täiendav projekti finants- majanduslik analüüs ning selle tulemusena esitatakse tõenäoliselt SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele (SA KIK) taotlus täiendava finantseerimise saamiseks. Kui asjakohane kinnitus on olemas, saab välja kuulutada eduka pakkuja ning sõlmida ka vastav töövõtu leping. Tööde algus seoses hanke kallinemisega küll viibib kuid on lootus alustada siiski veel sellel aastal.
  4. Reoveepuhasti ehituse hankemenetlus on lõppenud. Konkursil osales kolm pakkujat. Edukaks tunnistati ühispakkujad Schöttli Keskkonnatehnika AS ja AS VALMAP GRUPP. Vastav töövõtu leping allkirjastati 20. septembril.
  5. Vastavalt kavandatule on tänase seisuga välja kuulutatud veel kaks riigihanget:
  • Amortiseerunud puurkaevude tamponeerimine;
  • Torustike survepesuauto ja uue reoveepuhasti tehnoloohiliste abiseadmete (tõstuk-traltor ja aunasegaja) hankimine.

Nende kahe viimase hanke pakkumused laekuvad 3. ja 4. oktoobril. Peale nende hangete tulemuste selgumist on võimalik teha ka lõplikud järeldused kavandatud eelarvest ning tõenäoliselt on vajadus esitada SA KIK-ile taotlus täiendava finantseerimise saamiseks. Võimalikele täiendavatele küsimustele saame vastata koostöös eelnimetatud konsultandiga.

 Minu kontaktandmed:

telefonitsi 5179729 ning meiliaadressil

Lembit.Talli@torva.ee.

Lembit Talli

OÜ Tõrva Veejõud

Projektijuht